Siirry suoraan sisältöön
Uudistuva_teollisuus_2-1

Uudistuvan teollisuuden innovaatioverkosto

Uudistuvan teollisuuden innovaatioverkosto on teollisuuden yritysten ja korkeakoulujen muodostama yhteistyöverkosto, joka avaa ovet uudistumiseen ja kasvuun. Se on uutta luova alueen huippuosaamiseen pohjautuva synergiakeskittymä, joka tuo yhteen alan ihmiset ja osaamisen ja synnyttää yhteistyötä, jossa kaikki voittavat.

UT-logokuva_JKL

Maailman kilpailukykyisintä teollisuusympäristöä rakentamassa

Yhteiskunta ympärillä muuttuu nopeammin kuin koskaan ja vihreä siirtymä, digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat jakamassa markkinoita perustavanlaatuisesti uusiksi. Tämän muutoksen äärellä uudistuminen ei ole vaihtoehto. Se on elinehto.

Verkoston tavoitteena on kiihdyttää teollisuuden yritysten kilpailukykyä, kansainvälistymistä ja innovaatiokyvykkyyttä paikallisesti ja kansallisesti. Keski-Suomen uudistuvan teollisuuden verkostossa liityt osaksi edelläkävijöiden joukkoa ja löydät oikeat kumppanit ja osaamisen menestymiseen. Rohkea ajattelu, maailmanluokan huippuosaaminen ja ennakkoluuloton yhteistyö tekevät meistä yhteisön, joka rakentaa kestävää huomista meille kaikille – yhdessä.

Tilaa teollisuuden innovaatioverkoston uutiskirje

Saat sähköpostiisi ajankohtaisimmat alueen teollisuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan uutiset ja tapahtumat! Kirje kootaan Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden, Jyväskylän yliopiston ja ammattikorkeakoulun kesken. 

Verkoston palveluita

Uudistuvan teollisuuden verkosto tarjoaa konkreettisia työkaluja, tietoa ja osaamista liiketoiminnan uudistamiseen ja kasvun vauhdittamiseen. Se toimii lisähartioina liiketoiminnan kehittämisessä ja tarjoaa apua verkostoitumisessa, tutkimuksen ja datan hyödyntämisessä, osaamisen jakamisessa ja rahoituksen järjestämisessä.

Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden tapahtumakalenterista löydät kaikki alueen tapahtumat yrityksille.

Näihin pääset heti mukaan

Kolme naista keskustelee pöydän ääressä

Tutkimus- ja teknologiapalvelut

Kehitämme korkeakoulujen kanssa palveluita, joissa yhdistetään tieteellinen ja teknologinen huippuosaaminen yritysten kehittämistarpeisiin vaivattomasti ja luotettavasti. Yrityksenne ei tarvitse tehdä tutkimus- ja kehittämistyötä yksin. Tavoitteenamme on madaltaa kynnystä yrityksellenne täydentää osaamistanne korkeakoulujen tutkimus- ja testausosaamisella sekä laitteistoilla. Lue lisää tai ota yhteyttä Johannaan johanna.hentunen@jyvaskyla.fi 


ADDVA kokonaisuuden pääkuva JAMK

Uudistuvasta teollisuudesta lisäarvoa (ADDVA)

Teollisuuden yrityksillä on tarve lisätä kansainvälistä materiaali- ja automaatiotekniikan osaamista. Korkeakouluilla on puolestaan halu kehittää materiaaliteknologian tutkimus- ja kehitysinfrastruktuuria kansainvälisesti vetovoimaiseksi kokonaisuudeksi. Yritykselläsi on mahdollisuus päästä mukaan kehittämään ja etsimään uusia kehitysmahdollisuuksia ADDVA-kokonaisuuteen liittyen. Tutustu aiheeseen ja käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin Jamk:n sivuilla

Vetylogistiikka_banneri_9_2023-1
Käynnissä olevat arvoverkot:

Vetylogistiikan verkosto

Vedyn hyödyntäminen liikennekäytössä on herättänyt laajasti kiinnostusta. Keski-Suomeen on rakentumassa arvoketju vedyn  liikennemahdollisuuksiin ja erilaisiin vetylogistiikan tarpeisiin liittyen. Olemme aloittaneet työn vetyosaamisen keräämiseksi yhteen tutkimus- ja kehitysnäkökulmasta. Seuraavaksi kutsumme mukaan alueen yrityksiä. Tule mukaan työskentelyyn!

Lisätietoja: taija.lappetelainen@jyvaskyla.fi 

business-jkl_2023_hires_0249
Käynnissä olevat arvoverkot:

Kasvua Natosta

Arvoverkko kokoaa Keski-Suomen vahvuudet Naton luomiin uusiin mahdollisuuksiin. Yritykset, joilla on asiantuntemusta erityisesti kyber- ja dataliiketoiminnassa sekä tilannetietoisuudessa, ovat tervetulleita mukaan! Tavoitteena on luoda kasvua ja työpaikkoja Nato-yhteyksien ympärille. Arvoverkon kokoaminen käynnistyy loppuvuoden 2023 aikana.

Lisätietoja:
timo.harju@jyvaskyla.fi

 

Nainen työskentelee tietokoneella, kuva

Muut tutkimus- ja kehityspalvelut Keski-Suomessa

Keski-Suomen alueelta on saatavissa kattavasti erilaisia tutkimus-, kehitys ja innovaatiopalveluita. Palveluita voi hyödyntää esimerkiksi tuote- ja materiaalitestaamiseen, mittauksiin ja pilotointiin, palvelu- tai tuotekehityksen sekä validointiin. Tutkimus- ja kehitystyö tuottaa lisäarvoa yritysten liiketoiminnalle ja vauhdittaa elinkeinoelämän uudistumista ja kilpailukykyä. Lisätietoa aiheesta täältä.

SIXNET

Sustainable Industry X -yhteisö (SIXNET)

Olemme mukana SIXNET-verkostossa, joka kokoaa eri teollisuusalueiden toimijat yhteen ja edistää ylialueellista yhteistyötä. Yritysten tarpeet ovat kehittämistyön keskiössä. Verkoston yhtenä tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään paras osaaminen kehittämistyöhön. 

Tutustu SIX Sustainable Industry X -yhteisön toimintaan täältä

Yritystarinat ja verkoston ajankohtaiset uutiset

Inspiroidu SIXPOD-podcastsarjan parissa

SIXPODS on podcastsarja, jonka avulla SIXNET-verkosto pyrkii osaltaan vastaamaan teollisuusyritysten digivihreään siirtymään liittyviin tietotarpeisiin. Kuuntele ja inspiroidu!

Kaikki jaksot löydät täältä.

 

Verkoston toiminnassa on ollut mukana jo

189 yritystä ja organisaatiota tapahtumissa, yhteiskehittämisessä ja ohjelmissa.

Teollisuuden uudistumisen painopisteet

Biokuitulaakso, kuitumateriaalien ja -teknologian mahdollisuudet

Kuitumateriaalien ja -teknologian laaja-alaistamista johtavat Keski-Suomessa Spinnova ja Metsä. Jyväskylässä on pitkä perinne kuituteollisuuden ja -teknologian kehittymiselle juontaen juurensa jo Valmetin 1950-luvulla aloittaman paperiteknologian kehittämiseen myöhemmin vahvasti VTT:n tukemana. Tänä päivänä Valmet on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologiatoimittaja, jolla on vahva läsnäolo Jyväskylässä kuten VTT:lläkin.

Kuitualan uudet mahdollisuudet vaativat investointeja ja yhteistyöhankkeita. Spinnovan teknologia mahdollistaa jo nyt erilaisten jätevirtojen, kuten nahkan ja maatalousjätteiden muuntamisen tekstiilikuiduksi. Tämän odotetaan lisäävän myös tekstiiliasiakkaiden kiinnostusta osallistua kuituihin liittyvään kehitystyöhön ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Kuituteknologiat eivät rajoitu vain tekstiilialaan vaan voivat laajasti olla sovellettavissa myös muilla aloilla. Esimerkkinä Jyväskylästä lähtöisin oleva Aisti, joka valmistaa puukuitupohjaisia akustiikkalevyjä.

 

Energiamurros

Ukrainan sota laukaisi Euroopassa energiakriisin, joka on omiaan vauhdittamaan jo käynnissä olevaa energiamurrosta. Energiasiirtymä on keskeisessä roolissa myös Jyväskylän kaupungin strategiassa. 
Viime hallituksen päätös luopua asteittain turpeen käytöstä energianlähteenä vauhdittaa Keski-Suomen energiamurrosta, jota rahoitetaan EU:n JTF-rahoituksella

Digitaaliset ratkaisut luovat myös merkittäviä tehostamisen mahdollisuuksia energiankäyttöön ja uusien ratkaisujen luomiseen kiertotaloudessa. 

Jyväskylän kaupunki pyrkii aktiivisesti edistämään ja vauhdittamaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista esimerkiksi Eteläportin älykkäällä teollisuusalueella ja Lintukankaan uudella, vihreällä teollisuusalueella.

Jyväskylä on mukana Green Industrial Areas -hankkeessa, joka tähtää teollisuusalueiden ja yrityspuistojen vihreän siirtymän edistämiseen. Hankkeessa etsitään ratkaisuja siihen, miten teollisuusalueet voivat hyödyntää uusia teknologioita ja konkretisoidaan kiertotalouden ratkaisuja teollisuusalueilla. Green Industrial Areas -hanke on Itämeren alueen yhteishanke, jossa on mukana Jyväskylän kaupungin lisäksi Keski-Suomen liitto sekä edustajat Saksasta, Puolasta, Tanskasta, Latviasta, Liettuasta ja Ruotsista.

Energiajouston ja muiden energiatehokkuutta lisäävien sovellusten ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto on kilpailuetu niin Jyväskylälle kuin yrityksille. 

 

Teollisuuden toimintavarmuus

Liiketoiminnan sopeutumiskyky on ollut koetuksella viime vuosien toimintaympäristön muutosten vuoksi. Turvallisuusajattelun on laajennuttava huomioimaan muun muassa toimitusketjujen haavoittuvuus ja toimintakyky, huoltovarmuus, raaka-aineiden ja kriittisten komponenttien saatavuusongelmat, tietoturvariskit sekä yksilöresilienssin merkitys. Keskisuomalainen elinkeinoelämä on selvinnyt kriiseistä pääosin vahingoittumattomana, mutta tarve liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseen on tunnistettu. 

Yritysten resilienssi vaatii yhteistyötä ja tiedonvaihtoa yli organisaatiorajojen sekä eri toimijoiden, toimialojen ja yhteiskunnan sektorien välistä yhteistoimintaa. Kokonaisturvallisuuden alla tavoitteena on vahvistaa digitaalisen siirtymän turvallista toteutumista lisäämällä kyberturvallisuuden kyvykkyyksiä ja tukea osaamiskeskittymien muodostamista. Suomen NATO-jäsenyys avaa myös ovia kotimaisille yrityksille niin kasvun kehittymisen kuin kokonaisturvallisuuden edistämisen näkökulmasta. 

Jyväskylällä on vahva osaaminen ja edelläkävijyys kyberturvallisuudessa. Resilienssin lisääminen digitaalisiin palveluihin on kehittämisen ytimessä. Jyväskylä Security Technology (Jamk) kehittää ja tarjoaa palveluita kyberturvallisuuteen.

Kestävä valmistus

Uusia keinoja toimia kestävämmin ja vastuullisemmin kehitetään kovaa vauhtia. Muutosta kirittävät EU:n tiukentuvat vastuullisuus- ja kestävyysraportoinnin vaatimukset, mutta myös suurten teollisten toimijoiden yhä yksityiskohtaisemmat vastuullisuuden ja jäljitettävyyden tarpeet.

Jyväskylässä on vahvaa osaamista teollisuuden valmistuksen digitalisaatiossa, joka on keskeinen osa kestävää valmistusta. Alueen kärkiyritykset, kuten Valmet, Valtra, Flender (ent. Moventas), Tana ja DB Santasalo, hyödyntävät alueen korkeakoulujen huipputason tutkimus- ja kehitysosaamista monilla aloilla. Näitä ovat esimerkiksi tietojärjestelmät, data-analytiikka ja kyberturvallisuus. Keskeisiä osaamisalueita ovat myös 3D-teknologiat, ihmisen ja koneen rajapintateknologiat, simulointi, robotiikka ja automatisaatio sekä IoT.

Muutoksen keskellä tulevaisuuden yritykset joutuvat kiinnittämään huomiota entisestään ihmiskeskeisyyteen, kestävyyteen ja resilienssiin, joita Teollisuus 5.0 tuo pöytään. Myös osaamiseen ja osaajiin liittyvät haasteet näkyvät kestävän valmistuksen teemassa. Inhimillisen kasvun kaupungissa pyrimme erityisesti hyödyntämään tutkimuksen ja uuden teknologian mahdollistamat ratkaisut tuomalla ihmisen ja osaamisen osaksi yhtälöä.

Kestävä valmistus edellyttää muovipohjaisten materiaalien korvaamista, missä biomateriaaleilla ja edistyneillä pinnoitusmenetelmillä tulee olemaan keskeinen rooli. Keski-Suomesta löytyy pinnoituksen huippuosaamista ja kehittyneiden pinnoitusratkaisujen hyödyntämistä alueella johtavat yritykset kuten Valmet ja Metsä. Biomateriaalien monipuolinen käyttö, nanoteknologian ja pinnoituksen kehitys sekä biomateriaalien käsittelyosaaminen ovat keskeisiä innovaatioita, joita eri teollisuudenalat tarvitsevat kestävän kehityksen edistämiseksi.

Ota meihin yhteyttä!

Ota yhteyttä Timoon tai laita viestiä viereisen lomakkeen kautta!


Timo Harju

Timo Harju

ohjelmapäällikkö, Uudistuva teollisuus ekosysteemi
050 595 9198
timo.harju@jyvaskyla.fi 

Taustaa

Valmistava teollisuus on Keski-Suomen kivijalka ja johtavat teollisuusyritykset tuovat merkittävän osan alueen vientituloista. Jyväskylässä toimivat mm. Valmet, Tana, DB Santasalo ja Flender (ent. Moventas Gears). Jyväskylään rakentuu vuoteen 2030 mennessä Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä, Eteläportti. Kaupungin eteläpuolelle sijoittuva alue tarjoaa toimintaympäristön noin 60:lle teollisuuden ja sitä läpileikkaavien alojen kasvuyritykselle. 

Jyväskylän kaupungin elinkeinopalveluiden tavoitteena on tunnistaa alueen teollisuusyritysten kehittämistarpeita, kärkiyritysten intressejä ja tuoda tutkimus-, kehitys- ja innovaatioverkostojen toimijoita yhteisen kehittämisen äärelle. Tavoitteena on edistää teollisuuden uudistumista ja TKI-toimintaa sekä jalkauttaa yrityksiin digitalisaation ja viimeisimmän tutkimuksen mahdollistamia ratkaisuja ja kotiuttaa uudistumista vauhdittavaa rahoitusta.

Toimialan vauhdilla etenevä murros luo entistä suuremman tarpeen innovatiivisille ratkaisuille, verkostoille, datan hyödyntämiselle, erilaisille yhteistyö- ja testausalustoille sekä uuden ajan osaajille. 

Uudistuvan teollisuuden innovaatioekosysteemiverkoston kehittäminen on osa Jyväskylän kaupungin innovaatioekosysteemityötä. Teemme ekosysteemityötä julkisen rahoituksen tukemana (EAKR-rahoitus) ja Työ- ja elinkeinoministeriön ekosysteemisopimuksen puitteissa vuosina 2021-2027 yhdessä alueen korkeakoulujen ja muiden kehittäjätahojen kanssa. Rahoituksen myöntäjä on Keski-Suomen liitto.
Valkea, LTH ja UT (Koord., TKI, DALI, KV)