Siirry suoraan sisältöön

Innovaatio-ekosysteemit ja arvoverkostot

Jatkuvan muutoksen maailmassa yritysten menestys ja kilpailukyky edellyttävät ennakointia sekä resilienssi- ja innovaatiokyvykkyyttä. Ennen kaikkea tarvitsemme uudenlaisia tapoja vastata globaaleihin haasteisiin. Jyväskylän elinkeinopalveluiden ekosysteemi- ja arvoverkostotyön tavoitteena on koota yhteen alueen yrityksiä, organisaatioita sekä oppi- ja tutkimuslaitoksia, jotka yhdessä synnyttävät uutta osaamista, innovaatioita ja liiketoimintaa sekä lisäävät koko Suomen kansainvälistä kilpailukykyä.

business-jkl-etelaportti-arvoverkostot_pysty

Innovaatioekosysteemit

Yhdessä tehtävä ekosysteemityö johtaa esimerkiksi tutkimus- ja yrityskentän yhteistyöhön, rohkeisiin kokeiluihin, tiedon ja osaamisen vahvistamiseen, uuteen liiketoimintaan ja rahoitusmahdollisuuksiin, uusiin työpaikkoihin ja globaalisti avautuviin oviin. 

Jyväskylän elinkeinopalvelut orkestroi innovaatioekosysteemityötä liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin sekä uudistuvan teollisuuden kärkialoilla. Ekosysteemien tehtävänä on yhdistää oikeat tahot ja tekijät, avata uusia mahdollisuuksia ja markkinoita sekä hankkia rahoitusta ekosysteemeistä nousevien ideoiden edistämiseen ja toteuttamiseen.

Ekosysteemityössä yhdistyvät tutkittu tieto ja osaaminen, käytännön ratkaisut ja verkostot paikallistasolta globaaleihin yhteyksiin. Tärkeimpänä innovaatioekosysteemityön tavoitteena on tukea yritysten uudistumista ja kasvua tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan avulla. 

Yhdessä olemme enemmän. Ekosysteemit ovat aina useamman toimijan verkostoja, joita vahvistamalla ja rakentamalla tiiviisti yhdessä alueen toimijoiden kanssa voimme luoda kasvun mahdollisuuksia alueen ja koko Suomen elinkeinoelämälle

hhub-2021-hires-6841-2

Liikunnan, terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin ekosysteemi - HHub

Arvoverkostot

Kokoamme innovaatioekosysteemeissä arvoverkostoja, joissa rakennetaan yhdessä toimijoiden kanssa uusia kokonaistarjoamia esimerkiksi globaaleille markkinoille tai isoille korporaatioasiakkaille. Elinkeinopalvelut organisoi ja fasilitoi tätä arvoverkkotyötä sekä siihen liittyviä tapaamisia ja tapahtumia.

Arvoverkkotyössä kokoamme toimijoita (yritykset, julkiset organisaatiot, asiantuntijat, tutkijat) yhteisiin työpajoihin. Osaamisen yhdistäminen työpajoissa synnyttää arvoverkon, joka auttaa tunnistamaan ne tekijät, joiden avulla pk-yritykset voivat yhdessä toimien kasvattaa liiketoimintaansa myös kansainvälisesti.

 

Mitä termeillä tarkoitetaan?

Arvoverkosto on kompleksinen kokonaisuus, joka pitää sisällään tuotteita, palveluja ja arvonmuodostusta arvoverkostossa toimivien organisaatioiden välillä, toisin kuin arvoketjussa.

Ekosysteemi on luonnollinen toiminnallinen kokonaisuus ja keskinäisriippuvuuden verkosto, joka rakentuu yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden. Ekosysteemit tuottavat samasta panoksesta enemmän kuin toimijat yksin. Ekosysteemeissä on mahdollista perustaa arvoverkkoja tilaisuuden tullen. 

Kaupunkikehitysalusta on merkittävä kaupunkikehityshanke, joka mahdollistaa uudenlaiset rakenteelliset ja toiminnalliset kokeilut, joilla pyritään tuomaan lisäarvoa tietyllä alueella asuville tai toimiville jäsenille tai yhteisöille. Kaupunkikehitysalustalla syntyneet ideat ja innovaatiot voidaan monistaa toisille alueille kokeilujen onnistuessa. Kaupunkikehitysalustat tarjoavat alueellisia kiinnekohtia ekosysteemityölle.

Viimeisimmät uutiset aiheesta

Ota yhteyttä

Ehdota uutta arvoverkostoa tai kysy ekosysteemityön mahdollisuuksista!

Nina Rautiainen

Nina Rautiainen

ohjelmapäällikkö, Hippos
Innovaatiot ja kasvuliiketoiminta
050 413 7028
nina.rautiainen@jyvaskyla.fi