Poikkeustilaseteli-herokuva

Jyväskylän kaupungin poikkeustilaseteli

Huom! Poikkeustilasetelihaku asiakasyrityksille on päättynyt. 

Poikkeustilaseteli on Jyväskylän kaupungin oma tukimuoto alueen yrityksille ja se on eri rahoitustuki kuin TEMin yksinyrittäjätuki. Yksinyrittäjätuelle on julkaistu oma sivu osoitteessa: https://www.businessjyvaskyla.fi/yksinyrittajan-tukirahoitus  

Jyväskylän kaupungin poikkeustilaseteli on jyväskyläläisille yrityksille yrityspalvelusetelistä muunneltu tukimekanismi paikallisten yritysten liiketoiminnan tukemiseksi koronaepidemian vuoksi. Setelin arvo on 2 000€ ilman omavastuuosuutta. Poikkeustilasetelin jakamiseen on varattu yhteensä 200 000€. Haku on avoinna 6.4.-15.4.2020 välisenä aikana. 

Poikkeustilaseteliä voi hakea asiantuntijahankintoihin, joilla tähdätään akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai niiden uudelleensuuntaamiseen poikkeustilanteessa. Setelin voi käyttää asiantuntijapalveluiden hankintaan tilaajavastuulain kriteerit täyttäviltä, järjestelmään hakeneilta palveluntuottajilta.  

Poikkeustilaseteliä voi hakea seuraaviin toimenpiteisiin:

 • Suunnitelmat ja toimenpiteet kassakriisistä selviämiseen tai rahoitussuunnitelman tekeminen
 • Yrityksen henkilöstön sopeuttamistoimenpiteet
 • Yritystoiminnan uudelleensuuntaaminen
 • Akuutit toimenpiteet ja suunnitelmat verkkoliiketoiminnan toteuttamiseksi ja/tai parantamiseksi
 • Nopeasti vaikuttavat myynnin ja markkinoinnin toimenpiteet yritystoiminnan edistämiseksi

Poikkeustilaseteliä ei voi hakea: 

 • omiin palkka- tai elinkustannuksiin
 • kiinteiden kulujen maksamiseen

Akuutin tilanteen vuoksi poikkeustilasetelin arviointiprosessia nopeutetaan ja tämän vuoksi setelin saavat yritykset arvotaan. Setelin saajat ovat selvillä viimeistään 22.4.2020 mennessä. Setelin myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös ja siitä ilmoitetaan suoraan setelin saajille.

Poikkeustilasetelin ABC

Poikkeustilaseteli-2020Poikkeustilasetelin asiakasyrityshaku on  päättynyt. Palveluntuottajille portaali on avoinna 6.4.2020 alkaen toistaiseksi.

Poikkeustilasetelin ABC

Poikkeustilaseteli asiakasyrityksille

Poikkeustilaseteliä voi hakea jyväskyläläinen pk-yritys akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai uudelleensuuntaamiseen poikkeustilanteessa.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • koronaviruksen aiheuttamat häiriöt liiketoiminnalle
 • lyhyt kuvaus asiantuntija-avun tarpeesta ja toimenpiteistä poikkeustilanteesta selviämiseksi
 • lyhyt kuvaus, miten seteli auttaa mahdollisissa muissa lähitulevaisuuden suunnitelmissa

Akuutin tilanteen vuoksi  poikkeustilasetelin arviointiprosessia nopeutetaan ja tämän vuoksi setelin saavat yritykset arvotaan. Arvontaan pääsemiseksi yrityksen hakemuksessa tulee olla täytettynä edellä mainitut peruskriteerit.

Ennen hakemuksen jättämistä hakijayrityksen kannattaa käydä tutustumassa palveluntuottajien palvelutuotteisiin Palse-palveluportaalissa.

Yritys valitsee itsenäisesti haluamansa palveluntuottajan palse.fi-palvelutuottajajärjestelmästä. Palveluntuottaja ja asiakasyritys sopivat keskenään palvelun tuottamisen ehdoista.

Poikkeustilasetelin tärkeät päivämäärät hakijoille:

 • hakuportaali avautuu: 6.4.2020
 • hakuportaali sulkeutuu: 15.4.2019 kello 22.00
 • tiedotus yrityksille poikkeustilasetelin myöntämisestä: 22.4.2020

Hae poikkeustilaseteliä

Poikkeustilaseteli palveluntuottajille

Palveluntuottajiksi voivat hakea kaikki asiantuntijayritykset, jotka tarjoavat asiantuntijapalveluita liiketoiminnan kehittämiseen ja myyntiin ja markkinointiin. Palveluntuottajan tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset Luotettava Kumppani -ohjelman kriteerit.

Palveluntuottajien tulee tuotteistaa palvelunsa vastaamaan 2000€ poikkeustilasetelin arvoa.  Palveluntuottajien hakuportaali avautuu 6.4.2020 ja on avoinna toistaiseksi.

Palveluntuottajien tuotekortit viedään palse.fi -palvelutuottajajärjestelmään ja ne ovat avoimia kaikille.

Poikkeustilasetelin tärkeät päivämäärät palveluntarjoajille:

 • Hakuportaali avautuu: 6.4.2020
 • Hakuportaali on avoinna toistaiseksi

Hae palveluntuottajaksi

Poikkeustilasetelin kysymykset & vastaukset

Lue täältä poikkeustilaseteliin liittyvät usein kysytyt kysymykset ja vastaukset.

Valtion yksinyrittäjätuki on parhaillaan valmisteilla oleva, kuntien kautta jaettavaksi tuleva rahoitusmuoto yksinyrittäjille, ja se on suunnattu yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Jyväskylän kaupunki haluaa tarjota sen rinnalle toisen tukimuodon, poikkeustilasetelin, joka keskittyy yritystoiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen poikkeustilanteessa. Yksinyrittäjätuki ja poikkeustilaseteli ovat toisin sanoen kaksi eri tukimuotoa, joilla on myös erilaiset käyttökohteet. 

Jyväskylän kaupungin poikkeustilaseteli on kaupungin oma rahoitus ja tukimuoto pienille ja keskisuurille yrityksille. Poikkeustilaseteli pohjautuu kaupunkiseutujen yleisesti käytössä olevaan yrityspalvelusetelimalliin. Palvelusetelit on suunnattu yrityksen toiminnan uudistumiseen ja kehittymiseen ja niillä voi hankkia asiantuntijapalveluja yrityksen tarpeen mukaan.

Poikkeustilaseteliä voi hakea asiantuntijahankintoihin, joilla tähdätään esimerkiksi akuutteihin suunnitelmiin ja toimenpiteisiin liiketoiminnan sopeuttamiseksi tai niiden uudelleensuuntaamiseen poikkeustilanteessa. Seteliä voi hakea myös myynnin ja markkinoinnin toimenpiteisiin yritystoiminnan edistämiseksi tai verkkoliiketoiminnan käynnistämiseen/edistämiseen.

Arvonta on tyypillinen käytäntö palvelusetelimallissa ja se ollut myös käytössä aikaisemmissa palvelusetelijaoissamme. Arvonta mahdollistaa myös nopean päätöksenteon ja jakamisen. Tukihakemusten tulee täyttää tietyt kriteerit, jonka jälkeen poikkeustilasetelin saajayritykset arvotaan. On erittäin hankalaa ja hidasta valita muilla kriteereillä täysin samanlaisessa tilanteessa olevista yrityksistä ne, joille tuki kohdennetaan. Kaupunki ei myöskään halua tässä poikkeustilanteessa arvottaa avun tarvitsijoiden hätätilaa.

Palvelutoiminnan alv-maksu on lakisääteinen ja sen vuoksi pakollinen tekijä palvelusetelimallissa. Koska Jyväskylän kaupunki ei ole asiakkaalle tarjotun palvelun myyjä eikä tuottaja, emme voi myöskään periä asiakkaalta palveluun liittyvää arvonlisäveroa. Jokainen yritys voi kuitenkin vähentää alv-maksun omassa verotuksessaan.

Poikkeustilasetelin taustalla on kuntien käytössä oleva yrityspalvelusetelimalli, jossa on normaalisti lisäksi omavastuuosuus yrityksille, se on poistettu poikkeussetelikierrokselta, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus hakea seteliä kassakriisistä huolimatta.

Jokainen asiantuntijapalveluyritys, joka täyttää tilaajavastuulain mukaiset kriteerit ja tuotteistaa palvelunsa vastaamaan 2000€ poikkeustilasetelin arvoa, voi hakeutua palveluntuottajaksi. Palveluntuottaja hyväksytään palse.fi-järjestelmässä Jyväskylän kaupungin toimesta poikkeustilasetelin palveluntuottajaksi. Poikkeustilasetelin saanut yritys valitsee itse yritykselleen parhaiten soveltuvan palveluntarjoajan. Kaupunki ei valikoi ja valitse asiantuntijayrityksiä palveluntarjoajiksi tai yrityksen kumppaniksi.  

Luotettava kumppani -raportin avulla kaupunki pystyy varmentamaan nopeasti, että palvelusetelijärjestelmän palveluntuottajat täyttävät tilaajavastuulainmukaiset kriteerit ja ovat näin ollen luotettavia kumppaneita asiakasyrityksille.

Tilaajavastuulaki edellyttää seuraavat selvitykset: ennakkoperintärekisterimerkintä, työnantajarekisterimerkintä, arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkintä, kaupparekisteriote, todistukset verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta, todistukset TyEL-vakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta, selvitys lakisääteisen työterveyshuollon järjestämisestä, sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista ja todistuksen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Luotettava Kumppani -palvelu kokoaa selvitykset yhteen raporttiin ja on näin ollen helppo tapa yritykselle hoitaa tilaajavastuulain velvoitteet kerralla kuntoon. Palvelun hinta on kohtuullinen 115€/vuosi.

Risto Kovala, palvelupäällikkö