Siirry suoraan sisältöön
bsjkl-tontit-header-1920x1080-3

Tontinostajan muistilista – Näillä vinkeillä helpotat tontin valintaa ja nopeutat tonttikauppaa

Tontinhankintaan liittyy vaiheita, jotka kannattaa huomioida jo hankkeen suunnittelussa ja budjetoinnissa. Tämä muistilista koskee Jyväskylän kaupungilta hankittavia tontteja.

Rakennushankkeen suunnittelu ja rakentamisvelvoite

Tontit luovutetaan rakennettaviksi. Koska tontinostajalla ja vuokraajalla on rakentamisvelvoite, alustava suunnitelma rakennushankkeesta kannattaa tehdä jo suunnittelun alkuvaiheessa. Vastaavasti kaupungilla on velvollisuus varmistaa, että tontti luovutetaan asemakaavan mukaiseen käyttöön ja että rakennettava kiinteistö on tarkoituksenmukainen. Jos yrityksen tarkoituksena on esimerkiksi rakentaa uudet tuotantotilat ja niiden yhteyteen tehtaanmyymälä, sopivaa tonttia etsitään vaihtoehdoista, jotka mahdollistavat nämä molemmat.

Varsinaiset rakennushankkeen luonnokset esitellään useimmiten silloin, kun tontin ostaminen on käsillä. Tontin sijainti vaikuttaa kuitenkin tähän käytäntöön, eli jossain tapauksissa – esimerkiksi jos tontti sijaitsee hyvin keskeisellä tai näkyvällä paikalla – luonnokset tarvitaan jo varausvaiheessa. Asia selviää keskusteluissa kaupungin asiantuntijoiden kanssa.

Tontin valintaan vaikuttavia asioita

Nämä asiat tulisi olla tiedossa, kun sopivaa tonttia lähdetään haarukoimaan.

  • Millä toimialalla yritys toimii?
  • Millaisesta rakentamisesta on kyse (esimerkiksi varasto-, tuotanto-, teollisuus- tai toimitila)?
  • Kuinka paljon maapinta-alaa hanke tarvitsee?
  • Mikä on rakennettava kerrosala ja tilojen kokojakauma?
  • Onko hankkeella liikenteellisiä vaikutuksia?
  • Mikä on hankkeen aikataulu?

Erityisesti rakennushankkeen neliömäärä on tärkeä tieto, sillä se asettaa minimi- ja maksimikokorajat hankittavalle tontille. Kaupungin asiantuntijat varmistavat aina tapauskohtaisesti, että valittava tontti on oikeankokoinen suhteessa suunniteltuun rakennushankkeeseen.

Myös liiketoiminnan luonne vaikuttaa tontinvalintaan: osa tarvitsee enemmän sisätilaa ja osa puolestaan pihatilaa.

Ilmakuva Jyväskylän keskustasta, kuva

Maaperätutkimus

Tontin maaperätutkimuksen tekeminen on tontin hankkijan vastuulla, ja se on mahdollista tehdä jo varausaikana.

Tutkimus on syytä teettää heti tonttivarauspäätöksen saamisen jälkeen, koska sillä voi olla vaikutusta kiinteistön rakennussuunnitelmiin ja sitä kautta kustannuksiin.

Vesi-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneliittymät

Kaupungin luovuttamille tonteille on pääsääntöisesti rakennettu valmis infra. Tontinostaja/-vuokraaja vastaa kuitenkin omien tarpeidensa mukaisten vesi- ja viemäriliittymien, sekä sähkö- ja tietoliikenneliittymien hankinnan selvittämisestä, rakentamisesta ja liittymämaksuista omalle tontilleen. Myös mahdollisen ajoliittymän rakentaminen on tontinostajan/vuokraajan vastuulla.

Viranomaismaksut

Tontinhankinnan yhteydessä maksetaan tietyt viranomaismaksut, joita ovat mm. varainsiirtovero ja lainhuudatus tai vuokraoikeuden kirjaamisesta aiheutuvat kulut sekä kaupanvahvistajan palkkio tai sähköisestä sopimuksen tekemisestä aiheutuvat kulut. Myöskään tontinlohkomiskulut eivät sisälly tontin kauppahintaan tai vuokraan, vaan ne maksetaan erikseen.

Rakennusvalvonnan ja elinkeinopalveluiden ennakko-ohjaus yrityksille

Kun sopiva tontti on löytynyt ja varattu, on suositeltavaa osallistua mahdollisimman pian rakennusvalvonnan ja elinkeinopalveluiden tarjoamaan ennakko-ohjaukseen. Ohjauksella helpotetaan rakennusluvan hakemista. Lisätietoja ennakko-ohjauksesta.

Kasva kanssamme – Sijoitu Jyväskylään

Siirry selaamaan Jyväskylän vapaita yritys- ja teollisuustontteja, alla olevasta linkistä.