Siirry suoraan sisältöön

Yritysten arvoverkoston kokoamiseen etsitään kumppaneita - teemana Nato-yhteistyö

Yritysten arvoverkoston kokoamiseen etsitään kumppaneita - teemana Nato-yhteistyö

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikkö etsii kumppaneita Nato-yhteistyöhön tähtäävään asiantuntija- ja arvoverkostojen kokoamiseen käynnistämällä markkinavuoropuhelun. Arvoverkostojen tavoitteena on jakaa tietoa, osaamista ja verkostoja sekä löytää uusia toimintatapoja ja mahdollisuuksia, jotka tuottavat yritysten liiketoiminnalle ja alueelle lisäarvoa. Nato-arvoverkkotyön avulla pyritään muodostamaan yhteisiä tarjoomia ja uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka toimivat sekä kansallisesti että kansainvälisesti Naton hankintakanavissa. 
 

Jyväskylässä on jo pitkään tehty arvoverkostotyötä yritysten kanssa erilaisissa teemoissa. Jyväskylän kaupunki hakee nyt Nato-arvoverkostoon liittyvän hankinnan markkinavuoropuheluun toimijoita, jotka kykenevät kokoamaan yhteen arvoverkkotoimijoita, organisoimaan työpajoja Nato-teeman ympärillä ja tuomaan lisäarvoa verkoston toiminnalle. 

 

- Jyväskylän alueella on vahvaa osaamista Nato-yhteistyöhön liittyen, josta esimerkkinä on alkuvuodesta Jyväskylään perustettu Suomen kyberosaamiskeskus FICEC. Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulut ovat myös saaneet kyberturvallisuuden koulutuksen kehittämiseen 4 miljoonan rahoituksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Jyväskylän kaupunkina näemme tärkeäksi rakentaa alueemme toimijoille osaamista ja kykyä tarttua Nato-jäsenyyden tuomiin liiketoimintamahdollisuuksiin mutta ennen kaikkea tukea osaamisella myös kansallista, että kansainvälistä turvallisuutta osana Natoa, kommentoi elinkeino- ja työllisyyspalveluiden toimialajohtaja Ari Tolonen. 

 

Yksi aiemmista keskisuomalaisista yrityksistä koostunut arvoverkko tavoitteli globaaleja markkinoita Puolustusministeriön HX-hankkeeseen liittyen. HX-hävittäjähankkeen arvoverkoston tavoitteena oli korvata Suomen ilmavoimien käytöstä poistuva Hornet-kalusto uusilla monitoimihävittäjillä. 

 

Nato-yhteistyöhön tähtäävän hankinnan lopputuloksena syntyy arvoverkoston visio, suunnitelma ja toteutus arvoverkoston muodostamiselle ja toimijoiden sitouttamiselle. Haettavan toimijan tehtäviin kuuluu suunnitelman jälkeen myös arvoverkon luominen ja kokoaminen toimeksiantajan kanssa, esimerkiksi arvoverkoston työpajatyöskentelyn johtaminen ja toteuttaminen. Tavoitteena on arvoverkoston koollekutsuminen ja työskentely pääosin loppuvuoden 2023 aikana. 

 

Tämä markkinavuoropuhelukutsu ei sido toimeksiantajaa (Jyväskylän kaupunkia) suorittamaan hankintaa vaan alustaa hankinnan toteutusta ja valmistaa varsinaisen hankinnan suunnittelussa. Järjestämme markkinavuoropuhelutapaamiset noin viiden (5) toimijan kanssa elo-syyskuun aikana. Tarkempi kuvaus tietopyynnöstä löytyy täältä: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/91433/notice/134186/overview 

 

Kaikkia kiinnostuneita ja potentiaalisia toimijoita pyydämme ilmoittautumaan markkinavuoropuheluun Forms-lomakkeella 24.8. klo 16 mennessä lomakkeella:

https://forms.office.com/e/xKM6R6MTV5 

 

Lisätietoja markkinavuoropuhelusta: 
Leena Martin,

projektisuunnittelija, innovaatioekosysteemit

Business Jyväskylä

leena.martin@jyvaskyla.fi 
+358 40 759 6667 

 

Hankinta on osa Jyväskylän kaupungin orkestroimaa innovaatioekosysteemityötä, jota toteutetaan Keski-Suomen liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. 

Valkea, LTH ja UT (Koord., TKI, DALI, KV)

 

Tutustu muihin artikkeleihin