Siirry suoraan sisältöön

Vastuullisuusjohtaminen on osa huomisen kestävää teollisuutta

Vastuullisuusjohtaminen on osa huomisen kestävää teollisuutta

Uudistuva_teollisuus_2Vastuullisuuden tulisi jo olla osa liiketoiminnan DNA:ta – viimeistään nyt asiaan kannattaa tarttua. Mastoksen ja Business Jyväskylän vuoden vaihteessa toteuttama vastuullisuuden maturiteettikartoitus teollisuuden yrityksille kertoo, että yritysten vastuullisuustoiminnassa on havaittavissa selkeä suunta kohti kestävämpää liiketoimintaa. 

Kartoituksesta käy ilmi, että teollisuuden yrityksille on edelleen haastavaa tunnistaa vastuullisuuden luomat mahdollisuudet ja haasteet liiketoiminnalleen. Erityisesti vastuullisuuden johtamisessa, seurannassa ja viestinnässä on kehitettävää.

Lisäksi tärkeä havainto oli, että yhteistyö tuotanto- ja alihankintaketjuissa ei juurikaan edistä vastuullisempaa ja kestävämpää toimintaa. 
Yritykset ovat aika yksin omien vastuullisuustavoitteidensa kanssa, ja markkinapaine ei välttämättä tue toimialan systeemistä muutosta kestävämmäksi tai luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävimmille tuotteille ja palveluille, sanoo Outi Ihanainen-Rokio Mastokselta.

Vastuullisen liiketoiminnan kehittymiseksi myös asiakkailta toivotaan ymmärrystä ja halua investoida vastuullisempiin tuotteisiin.
Huomionarvoista on, että vastuullisuus ei juuri ohjaa tuote- ja palvelukehitystä varsinkaan valmistavassa teollisuudessa. Tuotannon ympäristöystävällisyyteen on sen sijaan investoitu, mutta ei erityisesti vastuulliseen tai kestävään liiketoimintaan. Yritysten kyky ennakointiin on vaihteleva, kertoo Tiia Hamro-Drotz Mastokselta.

Sosiaalinen vastuu näyttäytyy henkilöstöstä huolehtimisena, mutta laajemman yhteiskunnallisen vastuun käytännöt näkyvät yksittäisinä hyväntekeväisyystoimina. Kiertotalous tai zero waste -ajattelu vaikutti olevan yleistä kartoitukseen osallistuneissa yrityksissä mutta esimerkiksi hiilivapaus tavoitteena ei.

Näihin havaintoihin peilaten yritysten mutta myös alueiden ja yritysekosysteemien kannattaisi viimeistään nyt tiedostaa EU:n keskeisimmät vastuullisuushankkeet, kuten taksonomia, kestävyysraportointi ja yritysvastuulaki. Unohtamatta muita vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyviä EU-hankkeita, kuten pakkotyön ehkäisy, työntekijän oikeudet ja tasa-arvo, palkka-avoimuus, minimipalkka ja alustatalous.

Selvityksestä nousi hieman odottamattakin esiin tarve kehittää osaamista, rakentaa ymmärrystä ja jakaa tietoa ekosysteemin ja verkostojen tasolla. Vastuullisuuden merkitys omassa liiketoiminnassa tai omalla toimialalla hahmottuu verkostossa ja yhteisessä keskustelussa selkeämmin ja konkreettisemmin kuin jokaisen toimijan omana pohdintana. Lisäksi vetovastuussa olevien suurten yritysten on tarpeen ottaa roolinsa vastuullisessa toiminnassa muutenkin kuin asettamalla vaatimuksia. Tässä kaikessa myös Jyväskylän kaupunki haluaa tukea kehitystä omalta osaltaan, kertoo selvitystyötä Business Jyväskylän puolella edistänyt Timo Harju.

Vastuullisuusjohtaminen on PK-yrityksen kilpailuetu juuri nyt. Yritykset, jotka pystyvät osoittamaan vastuullisuutensa ja kestävyytensä, ovat houkuttelevampia asiakkaille, sijoittajille ja potentiaalisille työntekijöille.  

Näillä Mastoksen vinkeillä tartut vastuullisuuteen: 

  1. Seuraa säännöllisesti alasi ja oman yrityksesi toiminnan vastuullisuuskehitystä.

  2. Aseta itsellesi vastuullisuustavoitteet ja -mittarit, vaikka sinua ei (vielä) velvoiteta raportoimaan niistä.

  3. Osallista henkilöstö mukaan vastuullisuustoimiin ja vastuullisuusmittareiden valitsemiseen.

  4. Arvioi säännöllisesti alihankintaketjun vastuullisuutta ja etsikää yhdessä keinoja kehittää sitä.


Vastuullisuusjohtaminen on tärkeä osa kestävää liiketoimintaa ja sen merkitys vain kasvaa tulevaisuudessa. Panostamalla vastuullisuuteen ja kestävyyteen, saavutat kilpailuetua ja samalla edistät yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Lue lisää EU-sääntelystä:
EK:n julkaisu Vastuullisuuden EU sääntely etenee

Lue lisää Mastoksesta: 
https://www.mastos.fi/

Ota myös seurantaan YmpyräKS – Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkosto:
https://ympyraks.keskisuomi.fi/

Tämän jutun on tuottanut Mastos yhteistyössä Business Jyväskylän kanssa. Vastuullisuusmaturiteettikartoitus on osa uudistuvan teollisuuden ekosysteemityötä, jota tehdään yhdessä alueen kumppaneiden kanssa. Ekosysteemityötä rahoittaa Keski-Suomen liitto. Business Jyväskylän vetämä uudistuvan teollisuuden ekosysteemityö toteuttaa Jyväskylän kaupungin sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ekosysteemisopimusta. Sopimuksen tavoitteena on kiihdyttää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa sekä yhteistyötä julkisen ja yksityisen sektorin välillä.  

Valkea, LTH ja UT (Koord., TKI, DALI, KV)

 

Tutustu muihin artikkeleihin