Siirry suoraan sisältöön

Turvallisuuden ja ennakoinnin tarve kasvaa maailmalla – Secappin palvelu on ajankohtaisempi kuin koskaan

Turvallisuuden ja ennakoinnin tarve kasvaa maailmalla – Secappin palvelu on ajankohtaisempi kuin koskaan

Secapp-slpsKansainvälisessä nosteessa oleva jyväskyläläinen Secapp on viestintäsovellus, joka syntyi tarpeesta tavoittaa kriisi- ja poikkeustilanteissa oikeat avainhenkilöt nopeasti ja hallitusti henkilökohtaisia mobiililaitteita hyödyntäen. Pohja onnistumiselle luotiin liki 10 vuotta sitten yliopiston koordinoimassa yhteistyöhankkeessa. Menestys on kuitenkin tulosta ennen kaikkea pitkäjänteisestä työstä, oikeista liiketoimintapäätöksistä ja suotuisista toimintaympäristön muutoksista.


2000-luvun alkuvuosina Suomessa herättiin uudenlaisiin kriisi- ja poikkeustilanteisiin: esimerkiksi äärimmäiset sääilmiöt ja kouluissa tapahtuneet uhkaavat tilanteet edellyttivät viranomaisilta nopeaa reagointia ja kohdennettua viestintää, johon ei ollut tarjolla työkaluja.

– Vuonna 2011 Jyväskylän yliopisto käynnisti hankkeen, johon kutsuttiin mukaan muun muassa pelastustoimi, poliisihallitus ja oppilaitosten edustajia. Tavoitteena oli löytää uusia, nopeita keinoja reagoida onnettomuus- ja poikkeustilanteissa, kertoo Secappin toimitusjohtaja Kari Aho.
– Samana vuonna perustettu yrityksemme oli hankkeessa mukana yrityskumppanina.

Yhteistyöhanke loi pohjan liiketoiminnalle

Ahon mukaan Jyväskylän yliopiston rooli projektin käynnistäjänä ja koordinaattorina oli merkittävä monella tapaa.
– Paitsi että he toivat pöytään alan huipputason tutkimusta, puolueettomana toimijana yliopisto madalsi esimerkiksi viranomaisten osallistumiskynnystä tämäntyyppiseen kehitystyöhön, hän sanoo.
– Toinen erittäin merkittävä etu uuden liiketoiminnan kehittämisessä oli käyttäjäorganisaatioiden saaminen mukaan heti alusta alkaen. On ollut supertärkeää tunnistaa juuri oikeat ongelmat ja saada aitoja käyttökokemuksia suunnittelun tueksi heti varhaisessa vaiheessa.

Kun projekti vuonna 2013 päättyi, Secapp osti käyttöönsä hankkeen kaupallistamisoikeudet sisältäen tulokset, referenssit ja muut senhetkiset materiaalit.
– Projektin tuloksena oli syntynyt prototyyppi ja pitkä lista vaatimuksia, josta oli kohtalaisen helppo lähteä rakentamaan kaupallista sovellusta, Aho kertoo.
– Ensimmäinen versio sovelluksesta otettiin käyttöön jo vuoden 2014 talviolympialaisissa Sotšissa.

Yksi brändi, yksi tuote

2018 oli Secappille merkittävä vuosi: omistuspohja yksinkertaistui ja liiketoimintaa selkeytettiin muun muassa keskittymällä oman tuotteen kehittämiseen. Lisäksi yritys teki merkittävän brändiuudistuksen.

– Alunperin meillä oli kolme brändiä: kaksi erinimistä ohjelmistotuotetta ja yritys. Kokonaisuus oli sekava asiakkaille ja kallis ylläpitää startup-kokoiselle yritykselle, Aho pohtii.
– Kaikkien kolmen yhdistäminen yhden brändin – Secappin – alle oli erittäin onnistunut uudistus.

Vuoteen 2018 asti ulkopuoliset projektit ja liiketoimintojen pitäminen erillään palvelivat yrityksen rahoitusstrategiaa, mutta samalla hidastivat omaa tuotekehitystä.
– Kuten aika tyypillistä on, mekin teimme alkuvaiheessa paljon ulkopuolisia projekteja. Näin pystyimme rahoittamaan oman tuotteen kehitystä ja tällä tavalla liiketoiminta saatiin myös matkan varrella kannattavaksi, Aho sanoo.

Päätös luopua muista projekteista ja keskittyä omaan tuotteeseen selkeytti suuntaa ja tavoitteita, mikä näkyi heti viivan alla.
– Vuonna 2019 liikevaihto kasvoi yli 70 % edellisvuoteen nähden ja tänä vuonna kasvu tulee olemaan 100 %, Aho summaa.

Kari_Aho_Secapp_vaaka

Jyväskylästä kansainvälisille markkinoille

Secappin 600:sta nykyasiakkaasta noin kolmannes on viranomaistahoja ja loput yksityiseltä sektorilta, oppilaitoksista ja julkishallinnosta. Kaikkiaan sovellus on käytössä noin 90 000 henkilöllä Suomessa ja ulkomailla.

Secappin kansainvälinen läpimurto on tapahtunut kahden viime vuoden kuluessa.
Yksi onnistumisen avaintekijä on ollut pitkä yhteistyö Airbus Defence and Spacen Secure Land Communications -yksikön kanssa.
– Airbus Defence on Euroopassa merkittävä turvallisuuden ja kriisinhallinnan asiantuntija ja teknologiatoimittaja. Meille on ollut iso etu, että heillä on täällä Jyväskylässä avainhenkilöitä, joiden kanssa keskusteluja ja yhteistyötä on alunperin lähdetty rakentamaan, Aho kiittelee.

– Kun puhutaan turvallisuuteen ja kriisinhallintaa liittyvistä teknologiaratkaisuista, luottamus niiden toimivuuteen pitää olla 100 %. Iso kiitos Airbus Defencen henkilöille, jotka ovat tukeneet meidän matkaa maailmalle. Merkittävien, kansainvälisten asiakkaiden saama aito hyöty tuo uskottavuutta uusiin neuvotteluihin, Aho sanoo.

Toimintaympäristössä aina uhkia ja mahdollisuuksia

Secappin toimintaympäristö on muuttunut paljon 10 vuoden aikana. Aho muistuttaa, että aika harvoin yritys on juuri oikeaan aikaan liikkeellä – menestys vaatii myös kärsivällisyyttä.
– Kun alkuvaiheen kehitystyötä ja myyntiä tehtiin 2011–2013, älypuhelimet eivät olleet vielä kovin yleisiä. Asiakkaat olivat hyvin kiinnostuneita palvelustamme, mutta käyttöönottoa hidasti henkilöstön vanha laitekanta. Emme kuitenkaan heittäneet kirvestä kaivoon vaan rakensimme rauhassa tuotetta eteenpäin. Muutamassa vuodessa markkina oli valmiimpi ja asiakaskunta alkoi kasvaa.

Aina toimintaympäristön muutokset eivät ole myöskään positiivisia.
– Nokian matkapuhelinten surullisenkuuluisa tarina ja romahdus vei myös meiltä tärkeän alustan, johon olimme tuotekehityksessä panostaneet. Ei tietenkään auttanut muu kuin lähteä tekemään korjausliikkeitä ja keskittyä Androidiin ja iPhoneen, jotka oikeasti näyttivät yleistyvän, Aho muistelee.

Toisaalta juuri toimintaympäristön muutokset ovat tällä hetkellä Secappin kasvun ajureita.
– Erilaiset uhkakuvat – ääriesimerkkinä maailmanlaajuinen pandemia – pakottavat organisaatiot miettimään, millaisia ratkaisuja he tarvitsevat varautumiseen ja nopeaan toimintaan, Aho sanoo.
– Näiden teemojen ympärille me niitä ratkaisuja tarjoamme.

Kari Ahon vinkit start-up-yrittäjille

Osakassopimukset

“Osakassopimukset on tärkeää hoitaa kuntoon heti alussa: määritellään yhdessä perustajien kanssa yrityksen tarkoitus, millä ehdoilla omistajat ovat mukana, mitä tehdään, jos joku haluaa irtaantua yrityksestä muualle töihin tai millä ehdoilla ja osuuksilla voidaan ottaa uusia ulkopuolisia sijoittajia. Yrityksen keskeisten tavoitteiden ja pelisääntöjen kirjaaminen helpottaa muutostilanteita, joita kuitenkin yleensä tulee matkan varrella eteen.”

Julkisten organisaatioiden rahoitusmahdollisuudet

“Julkiset organisaatiot tarjoavat eri vaiheissa oleville yrityksille rahoitusta. Kannattaa tutustua tarkkaan esimerkiksi ELYn ja Business Finlandin vaihtoehtoihin ja rahoituksen saamisen edellytyksiin.”

Kilpailut

“Varsinkin nyt korona-aikana, kun luontaiset kohtaamiset esimerkiksi messujen kautta ovat romahtaneet, erilaiset sparrausohjelmat ja kilpailut ovat hyvä tapa rakentaa uusia yhteistyökuvioita ja kansainvälisiä avauksia.”

Tutustu muihin artikkeleihin