Siirry suoraan sisältöön

Seed Village avarsi verkostoja TKI-toiminnalle

Seed Village avarsi verkostoja TKI-toiminnalle

ihmisiä pöydän ympärillä, kuvaYritysten TKI-toimintaa sparraavat Seed Village -ohjelmat ohjasivat yrityksiä uusien verkostojen ja yhteistyön pariin. Ohjelmat ovat osa Jyväskylän innovaatioekosysteemityötä ja tukevat Suomen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot 4 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä.   

Yrityssektori on Suomen merkittävin T&K-toiminnan rahoittaja, ja suurin osa tutkimus- ja kehittämistyöstä tehdään yrityksissä. Jokainen TKI-toimintaan sijoitettu euro tarkoittaa - vähintään pitkässä juoksussa - uuden tiedon jalkauttamista kotimaiselle yrityssektorille, ja sitä kautta talouden ja kilpailukyvyn tueksi. 

Kasvu Open, Business Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttivat syksyllä 2022 kaksi TKI-toimintaa sparraavaa Seed Village -ohjelmaa:  Data terveysbisneksessä -ja Biokuidut teollisuudessa -ohjelmiin valittiin yhteensä 20 yritystä, jotka kaikki osoittivat vahvaa kasvu- ja kehittymishalua. Yritykset olivat laaja-alaisesti ympäri Suomea. 

Ohjelman projektipäällikkö Teo Tarri Kasvu Openilta kertoo, että Seed Village -ohjelmiin osallistuneet yritykset kokivat saaneensa vastinetta ajalle, jonka he ohjelmaan käyttivät.  

– Ohjelmaan osallistuneille yrityksillä oli aito halu tehdä yhteistyötä ja satsata TKI-toimintaan. Ohjelmaan oltiin tyytyväisiä ja monenlaisia keskusteluja jatkosta jäi käyntiin. Odotan innolla, miten suunnitelmat konkretisoituvat, Tarri sanoo. 

Business Jyväskylän Nina Rautiainen ja Timo Harju näkevät tarpeen Seed Village -ohjelmille myös jatkossa.  

 – Vaikka markkinatilanne ja kustannusrakenne ovat monelle yritykselle tällä hetkellä haastavia, oli ilahduttavaa todeta Seed Village -ohjelmaan osallistuvien yritysten polkevan voimakkaasti eteenpäin! Vain ne yritykset, jotka kykenevät näkemään vallitsevan tilanteen mahdollisuudet, pärjäävät myös tulevaisuudessa. Yhteistyö korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa tuo lisäresursseja sinne, missä uudet innovaatiot tuovat liikevaihtoa jatkossa, Rautiainen kommentoi. 

Harju iloitsee etenkin Biokuidut teollisuudessa -ohjelman onnistumisesta. 
 
– Ohjelman aikana olemme avanneet ennakkoluulottomasti yhteyksiä yli organisaatiorajojen sekä parantaneet käsitystämme siitä, miten biopohjaisia kuituja ja tuotteita voidaan kehittää eteenpäin ja millaisia haasteita asiaan liittyy, Harju kertoo. 

Vauhtia tuotekehitykseen ja kasvuun 

Seed Village -ohjelmat ovat kasvuhaluisille yrityksille, joilla on tarve tutkimusyhteistyölle tai tuotteen/palvelun validoinnille. Ohjelmat auttavat kiihdyttämään yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) ja laajentavat yritysten verkostoja.  

Seed Village -ohjelmat toteuttavat Kasvu Open ja Business Jyväskylä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston JYU ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun JAMK kanssa. 

 
LISÄTIEDOT 
Teo Tarri, 044 493 8567 
teo.tarri@kasvuopen.fi 

Tutustu muihin artikkeleihin