Siirry suoraan sisältöön

Pitääkö olla digikyvykäs?

Henkilö työskentelee tietokoneella
Henkilö työskentelee tietokoneella

YRITYSTEN DIGITAALISTEN KYVYKKYYKSIEN KEHITTÄMINEN (2)Digitaaliset ratkaisut ovat läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Yritykset toimivat yhä useammin digitaalisissa toimintaympäristöissä, liittyi sitten niiden toiminta kuluttajakauppaan tai b2b -liiketoimintaan. Yrityksissä hoidetaan digitaalisesti niin verkkokauppaostokset kuin myyntilaskujen lähettäminen ja vastaanotto. Se että raha tai muu tärkeä tieto liikkuu verkossa paikasta toiseen, aiheuttaa aina riskejä, joita hyvällä valmistautumisella voidaan pienentää.


Digikyvykkyyttä on se, että osaa hyödyntää erilaisia digitaalisia ratkaisuja ja palveluja sekä etsiä tietoa ja soveltaa sitä. Digikyvykkyys parantaa yrityksissä myös digitaalisten ratkaisujen ja palvelujen hankintaosaamista lisäämällä ymmärrystä siitä, millaisia ratkaisuja ollaan ostamassa ja mihin yritys ratkaisuja tarvitsee. Tämä auttaa strategisesti tärkeiden hankintojen suunnittelussa niin, että vältytään päällekkäisiltä ratkaisuilta. On siis hyvä, että digikyvykkyyttä on laajasti yrityksen eri avainhenkilöillä.

Digitalisaatiota tulee johtaa strategisesti johdon tasolta, huomioiden samalla, että operatiivisena toimintana digitaalisaatio läpileikkaa koko yrityksen. Ukrainan sota on nostanut esille varautumisen, huoltovarmuuden ja kyberturvallisuuden tärkeyden yritysten liiketoiminnassa. Yrityksiä kiinnostaa turvallinen sähköinen liiketoiminta ja se, että mahdolliset uhkatilanteet tunnistetaan ajoissa. On tärkeää ymmärtää, että haastavia tilanteita voidaan estää hyvällä suunnittelulla. Turvallisuutta lisää myös virheettömästi kerätty, talletettu ja käytetty tieto yrityksen toiminnasta ja tilasta, jossa esimerkiksi toiminnasta syntyvää dataa voidaan käyttää yrityksen toiminnan tilannekuvan ja tiedolla johtamisen työkaluna.

Digikyvykkyys on myös yritysten kilpailuetu. Yritykset, jotka osaavat tänään hyödyntää erilaisia digitalisaation hyötyjä, turvaavat toimintansa tulevaisuudessakin. Ja toisaalta, ne yritykset, jotka jättävät digitalisaation mahdollisuudet hyödyntämättä, ovat takamatkalla kilpailijoihinsa verrattuna. On hyvä muistaa, että osaava oma henkilökunta on yrityksen kilpailuetu alati muuttuvilla markkinoilla. Nyt on siis oikea hetki kehittää yrityksen digikyvykkyyttä.

Business Jyväskylä järjestää maksuttomia sekä matalan kynnyksen digikyvykkyystyöpajoja yrityksille yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa. Työpajat toteutetaan osana Yritysten digitaalisten kyvykkyyksien kehittäminen 2021-2023 -hanketta jonka rahoittajana toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahasto ESR:n tuella REACT-EU -hankkeena. REACT-EU-hankkeet rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Seuraavat digikyvykkyystyöpajat:

Digitalisaation kehittämisen johtaminen 

  • Ajankohta: pe 2.9. klo 12-16, pe 9.9. klo 12-16 ja pe 16.9. klo 12-16
  • Järjestäjänä Jyväskylän Yliopisto

Tietoturva, digiturvallisuus, kyberturvallisuus ja kokonaisturvallisuus

  • Ajankohta: to 8.9.2022, to 15.9.2022 ja to 22.9.2022
  • Järjestäjänä Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lue lisää digikyvykkyyskoulutuksista ja ilmoittaudu mukaan. 

Tutustu muihin artikkeleihin