Siirry suoraan sisältöön

Blogi: Ihmisen kokoinen virtuaalialusta Eteläporttiin - mitä se pitää sisällään?

Blogi: Ihmisen kokoinen virtuaalialusta Eteläporttiin - mitä se pitää sisällään?

Eteläportti avaussivuOlet varmasti kuullut, että ”data on uusi öljy” tai että digitaalisuus muuttaa yritysten liiketoimintaa enemmän kuin höyrykoneen keksiminen aikoinaan. Totuus on kuitenkin se, että pelkällä datalla et tee mitään. Et ennen kuin tiedät mitä datasi kertoo ja miten sitä hyödyntäisit? Ja ennen kuin digitalisoit, varmista että ymmärrät miten asiakkaasi palvelua käyttää tai mikä hänelle on tärkeää.

Kuinka esimerkiksi ajanvaraus toimii? Kuinka helppokäyttöistä tai intuitiivista järjestelmää asiakas odottaa? Voisitko käyttää, vaikka tekoälyä opettaaksesi alustaa mukautumaan käyttäjien erilaisiin tarpeisiin?

Älä tee päätöksiä mutulla, vaan käytä erilaisia työkaluja, joilla saat esiin käyttäjien aidot tarpeet. Mieti mitä voit kysyä suoraan heiltä. Havainnoi miten asiakkaasi käyttäytyvät ja miten he toimivat sekä millaisia tiedostamattomia (latentteja) tarpeita heillä on? Tutki miten ympäristö ja sen eri tekijät vaikuttavat asiakkaasi toimintaan? Seuraa mitä tapahtuu ennen palvelun käyttämistä, palvelun aikana ja palvelun jälkeen.

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä erilaisia digitaalisia kehityshankkeita kaupunkikehitysalustoissa. Kattavana teemana kaikissa on käyttäjälähtöisyys. Yksi alustoista on Eteläportin alue, johon rakentuu Euroopan modernein teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Palvelukeskittymän olennainen osa on nyt julkaistu ja edelleenkehittyvä virtuaalialusta, jonka suunnittelussa lähdettiin käyttäjien tarpeista. Pääsin virtuaalialustan suunnitteluun mukaan tuoden käyttäjänäkökulmaa palvelumuotoilutaustani vuoksi.

Käyttäjäprofiilit apuna kehitystyössä

Työstimme virtuaalialustaa ensin erilaisten käyttäjäprofiilien kautta. Pyrimme löytämään muutamia hyvin erilaisia käyttäjäpersoonia sekä tiedon käsittelyn, datan tallentamisen että sen hyödyntämisen näkökulmasta. Tutustuimme käyttäjien päivittäiseen käyttötarpeeseen ja siihen millainen palvelun tavoitetila heidän mielestään olisi? Pohdimme mitä haasteita kukin käyttäjäryhmä mahdollisesti virtuaalialustassa kohtaisi? Tutkimme millainen tuen tarve jokaisella käyttäjäryhmällä olisi (on-line chat, 24/7 palvelupuhelin jne.)? Päädyimme aluksi näihin kolmeen käyttäjäpersoonaan muutamien haastattelujen ja havaintojen kautta; 

Tuotantopäällikkö, jolla tarpeena on nähdä suunnitelma visuaalisena kokonaisuutena sekä tarkastella esimerkiksi valmiin rakennuksen huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä tekijöitä. Tuotantolinjan prosessin hallinta toiminnanohjausjärjestelmineen on hänelle työn kannalta tärkeää, samoin objektikirjasto. Tukea hän odottaa saavansa on-line projektien tarpeen mukaan. 

Kiinteistön omistaja -vuokraaja on kiinnostunut alueen saavutettavuudesta, kuten tieliittymistä, infrasta tai tietoliikenneliittymistä. Hän tarkastelee aluetta kiinnostavuuden näkökulmasta, ja pohtii mahdollisia tulijoita teollisuuskiinteistön vuokralaisiksi. Kiinteistön omistajalla on suunnittelija apunaan virtuaalialustan käytössä, joten hänen tarpeensa liittyvät lähinnä visuaaliseen kokonaisuuteen ja oman kiinteistön ympärillä olevien toimijoiden hahmottamiseen.

Kiinteistön omistaja -optimoija on edellä kävijä, joka haluaa tarjota omille asiakkailleen ”tuotantopäällikkö” -työkalun Eteläportin virtuaaliympäristössä. Hän haluaa käyttää myös muita alustan tuottamia palveluja kuten; huolto ja kunnossapito, pelastussuunnitelma sekä yhteinen objektikirjasto. Hänelle on tärkeää, että järjestelmä kehittyy samaa tahtia kuin käyttäjän tarpeet. Virtuaalialustan avulla hän voi tehdä suunnitteluyhteistyötä esimerkiksi Hollannissa asuvan suunnittelijan kanssa.

Nyt julkaistu Eteläportin virtuaalialusta on versio 1.0. Virtuaalialustassa suunnittelija voi esimerkiksi testata rakennuksen sijoittelua tontilla varmistaen liittymien (tie, data, sähkö) optimaalisen sijainnin suhteessa rakennukseen. Tulevaisuudessa tavoitteena on, että alusta mahdollistaa reaaliaikaisen suunnittelutyön asiantuntijoiden kanssa, paikasta riippumatta.

Tätä 1.0 versiota lähdemme nyt jatkokehittämään testikäyttäjien kanssa. Havaintojen ja aitojen testitapausten datan perusteella teemme versioon parannuksia, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin tulevaisuuden käyttäjäryhmien tarpeita.

Mielenkiintoisen tästä projektista teki se, että lähdimme ikäänkuin yhteiselle “oppimismatkalle” meidän palvelukumppanin kanssa. Matka on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen. Olemme kokeilleet ja kehittäneet. Luottamus ja hyvä vuoropuhelu on toiminut koko projektin ajan. Olemme pitäneet kerran viikossa sprinttipalavereita, jossa alustan käytettävyyttä on testattu ja parannettu koko ajan. Tilaajan ja toimittajan tahtotila on alusta asti tarjota modernia teknologiaa, unohtamatta ihmistä, joka teknologiaa käyttää.

Matka on siis alkanut. Toivotamme matkalle mukaan kaikkia Eteläportista kiinnostuneita toimijoita. Eteläportin moderniin digitaaliseen palvelukeskittymään mukaan toivotaan yrityksiä, joilla on mahdollisuus hyödyntää dataa liiketoiminnoissaan. Jo alueelle sitoutuneiden yritysten toiveena on saada ekosysteemiin varasto- ja logistiikkapalveluja sekä muita valmistuksen palveluja tarjoavia yrityksiä, kuten hitsaus-, levyntyöstö- ja pintakäsittelypalvelut.

Tutustu Eteläportin virtuaalialustaan tästä.

Tutustu muihin artikkeleihin