Siirry suoraan sisältöön

Vety vetää yritykset yhteen

Lauri Perämäki ja Haruka Arai
Lauri Perämäki ja Haruka Arai

Keski-Suomella on erinomaiset edellytykset rakentaa vetytaloudesta uusi alueellinen kasvun veturi. Vahvan osaamisen ja hyvän maantieteellisen sijainnin lisäksi Keski-Suomen vetytalouden kasvua on tukemassa uusi säätiö Central Finland Mobility Foundation, jonka toiminnan keskiössä ovat hiilineutraaliuden ja vety-yhteiskunnan edistäminen.

Jyväskylän kaupungin Vety-verkottamossa käy innostunut keskustelu, kun osallistujat pohtivat yhdessä vetytalouden mahdollisuuksia. Paikalla on laajasti sekä tutkimus- ja oppilaitosten että yritysten edustajia. 

Uudistuvan teollisuuden innovaatioverkoston ohjelmapäällikkö Timo Harju Jyväskylän kaupungilta kertoo, että vetytalouden mahdollisuuksia Keski-Suomelle on pohdittu ja suunniteltu jo parin vuoden ajan. 
– Kun etsimme jatkuvasti uusia ratkaisuja vastata hiilineutraaliusvaatimuksiin, on luontevaa tarkastella myös vetytalouden roolia Keski-Suomessa, hän taustoittaa.

Logistiikasta ja energian varastoinnista pohja Keski-Suomen vetytaloudelle?

Jyväskylän vahvuus on kiistatta uniikki sijainti keskellä Suomea ja logistinen solmukohta “nelostien käytävässä”. Vetystrategiaa on työstetty yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Keski-Suomen liiton, Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja VTT:n kanssa. Juuri sijainnin siivittämänä alueellinen vetystrategiassa on lähdetty logistiikan ja liikenteen mahdollisuuksista. 

– Jyväskylä tarjoaa luontaisen ympäristön vedyn liikennekäytön kehittämiselle. Toki tarvitsemme ensin oman tankkausaseman, jotta ei tarvitse lähteä tankille Uumajaan tai Tukholmaan, Harju nauratti yleisöä. 

Jyväskylän sijainti on erinomainen myös sähkön varastointia ajatellen.
– Ympärillämme on alueita, missä kehitetään aurinkovoimala- ja tuulivoimahankkeita, joihin vety voisi myös linkittyä, koska se on sähkön pidempiaikaiseen varastoimiseen tällä hetkellä toistaiseksi paras ratkaisu, Harju sanoo. 
– Vetyyn kytkeytyy myös synteettisten polttoaineiden valmistaminen. Meillä on Keski-Suomessa runsaasti biopohjaista hiilidioksidia tarjolla. Suomi on tästäkin näkökulmasta houkutteleva paikka investoinneille, hän arvioi.

vety-verkottamo ryhmatyoJyväskylän kaupungin tavoitteena on tuoda yhteen alueen osaaminen ja yritykset ja tarjota verkostoitumis- ja yhteistyöympäristö, josta osapuolilla on mahdollisuus ponnistaa eteenpäin tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen tai yhteistyön polulle. Tammikuun lopussa järjestetty Vety-verkottamo on hyvä esimerkki yhteisen teeman ympärille järjestetystä tapahtumasta, joilla kaupunki tukee yritysten kasvun edellytyksiä.

Sekä VTT, Jyväskylän yliopisto että Jamk ovat olleet aktiivisia käynnistämään uusia kehitys- ja tutkimushankkeita vetyteknologian ympärille. Muita, viimeisen puolen vuoden aikana tapahtuneita hyviä asioita ovat olleet Toyota-kumppanuus, josta solmittiin yhteistyösopimus viime vuoden Secto Rally -tapahtumassa ja säätiön, Cefmofin, perustaminen muutama viikko sitten.  
– Säätiön perustaminen on auttanut meitä ja tutkimusorganisaatioita entisestään tunnistamaan omat, toisiaan täydentävät roolimme. Uskon, että yhteistyöstä syntyy meille paljon vahvaa osaamista ja uusia mahdollisuuksia, Harju kiittelee.

Cefmofin missiona on hiilineutraali yhteiskunta

TOYOTA GAZOO Racing World Rally Teamin, Toyota Mobility Foundationin ja Jyväskylän kaupungin perustama säätiö Central Finland Mobility Foundation (Cefmof) on hiljattain aloittanut toimintansa.

Säätiön missiona on edistää kestävää yhteiskuntaa – tavoitella hiilineutraaliutta ja tukea vety-yhteiskunnan rakentumista erityisesti kestävän liikkumisen ympärille. Uuden säätiön toiminnanjohtajaksi nimitetty Haruka Arai korostaa yhteistyön merkitystä mission toteuttamisessa.
– Kestävyys on tärkeä teema Toyota Groupille. Emme kuitenkaan voi luoda kestävää yhteiskuntaa yksin, vaan se rakennetaan yhdessä paikallisen yhteisön, kansalaisten, yritysten ja oppilaitosten kanssa, Arai sanoo.

Arai ja varatoiminnanjohtaja Lauri Perämäki kertovat, että ensimmäisen toimintavuotensa säätiö keskittyy toiminnan käynnistämiseen ja tulevien hankkeiden suunnitteluun.  
– Vetytalous on meille hiilineutraaliuteen tähtäävän yhteiskunnan iso mahdollistaja. Tänä vuonna on tarkoitus yhdistää eri tahoja yhteiseen suunnitteluun ja rakentaa visiota keskisuomalaisesta vetyekosysteemistä, he avaavat. 

Molemmat muistuttavat, että Cefmof haluaa tukea nimenomaan vihreän vedyn käyttöä. 
– On tärkeää, että matkalla kohti hiilineutraaliutta ei pelkästään hyödynnetä vetyä energialähteenä vaan myös tuotetaan se kestävästi, Perämäki sanoo.
vety-verkottamo Haruka AraiAikaisemmin teleyritys NTT DOCOMO -konsernin tytäryrityksessä NTT DOCOMO Ventures’ssa sijoitusjohtajana työskennellyt Cefmofin toiminnanjohtaja Haruka Arai on tottunut rakentamaan verkostoja ja työskentelemään tiiviisti startup-yritysten kanssa. Hän odottaa hyvää yhteistyötä myös keskisuomalaisten yritysten ja toimijoiden kesken. Jyväskylän vahvuuksia ovat hänen mielestään korkeakoulutus, osaaminen ja innovaatiotyö.
Arai muutti Tokiosta Jyväskylään tammikuussa.  – Vastaanotto täällä on ollut erittäin ystävällistä, hän kiittelee ja kehuu Suomea kauniiksi maaksi. Hänen Suomi-suosikkejaan ovat sauna ja muumit. 
– Odotan innolla, että pääsen tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin vielä paremmin, hän hymyilee. 


Kestävää liikkumista edistäviä innovaatioita

Säätiön mission toteuttamisessa uusien innovaatioiden edistäminen on yksi keskeinen kivijalka. 
– Haluamme olla mukana tukemassa ja kehittämässä teknologioita, jotka eivät ole vielä yleisessä käytössä, mutta joissa piilee suuri potentiaali tulevaisuutta ajatellen, Arai ja Perämäki kertovat.

Hiilineutraaliutta edistetään myös muiden kuin vetyhankkeiden kautta. Cefmof on esimerkiksi mukana tukemassa Jyväskylän kaupungin talvikunnossapitoa kehittävää Winter Mobility -hanketta. Tavoitteena on kerätä mm. erityyppisillä sensoreilla sääolosuhdedataa eri puolilta kaupunkia ja parantaa sen pohjalta kaupungin talvikunnossapitoa sekä viestintää asukkaiden suuntaan. 

Winter Mobility tuo tiedolla johtamisen osaksi operatiivista toiminnanohjausta ja parantaa samalla talvikunnossapidon laatua ja resurssitehokkuutta. Sen lisäksi se tarjoaa erityisesti kestäviä liikkumismuotoja suosiville kaupunkilaisille aluekohtaisesti luotettavaa ja ajantasaista tietoa esimerkiksi aurauksesta, liukkaudesta tai muista liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Arai uskoo, että Cefmofista rakentuu kiinnostava yhteistyöhubi alueen kasvua hakeville yrityksille ja organisaatioille. 
– Sitä toivomme – vahvaa yhdessä tekemistä, hän tiivistää. 

vety-verkottamo ryhmatyo 2

Keski-Suomi tarvitsee vahvaa verkostokehittämistä

Vety-verkottamossa vallitsi vahva konsensus vetytalouden tarjoamista mahdollisuuksista. Timo Harjun mukaan Keski-Suomi tarvitsee profiilin terävöittämistä ja aktiivista yhteistä kehittämistä, jotta sillä on hyvät edellytykset vahvistaa rooliaan kansallisella vetytiekartalla. 
– Verkostokehittämisen ohella on hyödyllistä pyrkiä tunnistamaan meille sopivia kärkihankkeita, jotka omalta osaltaan vievät kehityskulkua eteenpäin, Harju sanoo.

– Toivomme verkostokehittämiseen mukaan myös isoja teollisuusvetureita sekä julkisen puolen toimijoita. Tarve yhteistyön ja verkostoitumisen jatkamiselle on suuri, ja se ilman muuta jatkuu, hän lupaa. 

Tutustu myös Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteishankkeen artikkeliin "Keski-Suomesta rakennetaan ympäristöystävällisten vetyratkaisujen maakuntaa 1,8 miljoonan euron tutkimusrahoituksella"

Katso myös VTT:n HyPER -hankkeen verkkosivut.

Tämä artikkeli on osa Tutkimus- ja teknologiapalveluiden kehittämishanketta, jonka tavoitteena on parantaa tutkimus- ja teknologiapalveluiden saavutettavuutta ja vauhdittaa keskisuomalaisten pk-yritysten TKI-investointeja parempien palveluiden avulla.

Hanketta koordinoi Jyväskylän kaupungin elinkeinopalvelut yhdessä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun kanssa Keski-Suomen liiton myöntämän rahoituksen tukemana (EAKR, 2023–2025). Hanke tukee Jyväskylän innovaatioekosysteemityötä.
 

Teksti: Annukka Ollitervo
Kuvat: Tero Takalo-Eskola

Läpinäkyvä, LTH ja UT (Koord., TKI, DALI, KV) (1)

 

Tutustu muihin artikkeleihin