Siirry suoraan sisältöön

Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa 22.3.2022

Katunäkymä kaupungin keskustasta
Katunäkymä kaupungin keskustasta

BSJKL_art.53Yritykset, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja koronapandemiaan liittyvien sulkemismääräysten, yleisötilaisuuksien kieltämisen tai rajoittamisen takia, voivat hakea Valtiokonttorin myöntämää sulkemiskorvausta. Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja.

Sulkemiskorvaus korvaa kuluja sellaisille yrityksille, joiden toimitiloja on suljettu tai aukioloaikoja rajoitettu pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella. Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset voivat myös hakea korvausta, jos niillä on liiketoimintaa. Yhtiömuotoa ei ole rajattu, mutta yrityksellä tulee kuitenkin olla Y-tunnus.

Sulkemiskorvauksen hakuaika alkaa tiistaina 22.3.2022 klo 9 ja hakuaika päättyy 20.4.2022 klo 16.15. Korvausta haetaan sähköisesti Valtiokonttorin sivujen kautta. Hakemus aukeaa sivuille 22.3. klo 9.

Korvauksen myöntämiseksi yrityksen pitää täyttää seuraavat ehdot:

 • Yrityksen toimitiloja on määrätty suljettavaksi, toimitilojen aukioloa on rajoitettu tai yrityksen järjestämiä yleisötilaisuuksia on jouduttu perumaan pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai määräyksen perusteella.
 • Määräys on kohdistunut yritykseen 21.12.2021–28.2.2022 välisenä aikana.
 • Määräyksestä ei ole voinut poiketa koronapassilla.

Suljettujen yritysten on mahdollista lisäksi hakea myöhemmin myös kustannustukea, mikäli tuen ehdot yrityksen kohdalla täyttyvät. Sulkemiskorvausta voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronapandemian seurauksia lieventämään tarkoitettuja tukia. EU:n säätämä yrityskohtainen maksimikorvaus eli 2,3 miljoonaa euroa ei kuitenkaan saa ylittyä.

Sulkemiskorvauksen määrä perustuu yrityksen tammi-helmikuu 2022 kulujen suuruuteen ja siihen kuinka suuri osa liiketoiminnasta on ollut suljettuna.

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yrityksille, jotka määrättiin suljettavaksi

 1. Kokonaan: Yrityksen toimitilat oli suljettu kokonaan tartuntatautilain 58 g §:n mukaan. Kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt alueellisesti kohdennetuilla päätöksillä suljettaviksi esimerkiksi liikuntatiloja ja kuntosaleja, yleisiä saunoja, kylpylöitä ja uimahalleja, tanssipaikkoja, kuorolaulu- ja harrastajateatteritiloja, huvi- ja teemapuistoja, sisäleikkipuistoja ja -paikkoja, sekä kauppakeskusten yleisiä oleskelutiloja.
 2. Osittain: Ravintolatoimintaa harjoittavat yritykset, jotka eivät ole rajoitusten vuoksi voineet harjoittaa liiketoimintaansa. Suljetuksi osaksi katsotaan se osa päivästä, milloin ravintola oli pidettävä kokonaan kiinni asiakkailta, esim. illallisravintolat ja yökerhot. Jos yrityksellä oli take away -myyntiä klo 18 jälkeen, huomioidaan myynti suljetun liiketoiminnan osuudessa.
 3. Yleisötilaisuuksien järjestäjille: Kiellosta on aiheutunut yleisötilaisuuden peruuntuminen. Yleisötilaisuuden kieltämiseen rinnastetaan myös yleisömäärän rajoittaminen niin pieneksi, ettei tilaisuuden järjestäminen ollut mahdollista.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta peruuntuneesta tapahtumasta, jos tapahtuma täyttää seuraavat ehdot:

 • Yritys on tapahtuman pääjärjestäjä.
 • Tapahtuma on avoin yleisötilaisuus, ei esimerkiksi yrityksen sisäinen tapahtuma.
 • Tapahtuman suunniteltu yleisömäärä on vähintään 50 henkilöä.
 • Tapahtuman suunniteltu ajankohta oli 21.12.2021–28.2.2022.
 • Yleisötilaisuus on kielletty pandemian hallintaan liittyvän säädöksen tai viranomaisen määräyksen perusteella tai tilaisuutta on rajoitettu tavalla, joka on tehnyt järjestämisen mahdottomaksi.
 • Määräyksestä tai rajoituksesta ei ole ollut mahdollista poiketa koronapassilla.
 • Tapahtumaa ei ole siirretty toiseen ajankohtaan.

Tapahtumat kuuluvat myös sulkemiskorvauksen piiriin, jos ne ovat osa yrityksen perusliiketoimintaa, kuten esim. elokuvateatterin näytökset ja sarjamuotoiset urheilutapahtumat.

Sulkemiskorvaus korvaa tapahtuman pääjärjestäjälle tapahtuman suunnitteluun ja järjestämiseen liittyviä kuluja, jotka ovat aiheutuneet 1.10.2021–28.2.2022.

Lue lisää sulkemiskorvauksesta

Valtiokonttori järjestää maksuttoman webinaarin sulkemiskorvauksesta 23.3. klo 10-11.

Osallistu webinaariin

Tutustu muihin artikkeleihin