Siirry suoraan sisältöön

Parhaat valmiudet työelämään ja yrittäjyyteen

Parhaat valmiudet työelämään ja yrittäjyyteen

Työelämän murros ja erilaiset yrittäjyyden muodot ovat arkipäivää jo nyt – ja entistä enemmän tulevaisuudessa. Nuori Yrittäjyys ry tarjoaa työkaluja lasten ja nuorten työelämätaitojen ja yrittäjyysosaamisen kehittämiseen tekemällä aktiivista yhteistyötä koulujen, oppilaitosten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa.

Nuori Yrittäjyys ry on kansallinen voittoa tavoittelematon ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten talous-, työelämä- ja yrittäjyysosaamista. Käytännössä Nuori Yrittäjyys suunnittelee ja tarjoaa maksuttomia materiaaleja ja ohjelmia kaikilla kouluasteilla esiopetuksesta maisteriopintoihin sekä ohjaa ja tukee opettajia niiden käytössä.


Ytimessä usko omiin kykyihin

Keski-Suomen aluepäällikkö Sanna Carp kertoo, että Nuori Yrittäjyys ry:n pitkäkestoisella yrittäjyyskasvatuksella on kolme keskeistä tavoitetta. 

– Toimintamme keskiössä on tukea lasten ja nuorten minäpystyvyyttä – kokemusta siitä, että nuori pärjää ja hallitsee omaa elämäänsä, hän sanoo.

– Kaikki lähtee siitä, että nuorella on hyvät perustaidot oman talouden hallinnasta sekä ymmärrys mistä yhteiskunta koostuu ja miten se toimii: mistä raha tulee ja minne se menee. 
– Tämän lisäksi haluamme tukea nuorten työelämätaitojen kehittymistä, sillä niiden merkitys vain kasvaa koko ajan. Kolmantena tavoitteena on kannustaa nuoria matalan kynnyksen yrittäjyyskokeiluihin ja saada niistä hyviä kokemuksia ja yrittäjyystaitoja, jotka kantavat pitkälle aikuisuuteen, Carp kertoo.  

Kasvatusta tehdään ikätasoisesti: päiväkotien leikeistä ja peleistä toisen ja korkea-asteen Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan ja erilaisiin Innovaatio-kokonaisuuksiin. 

Lue lisää Nuori Yrittäjyys ry:n ohjelmista.


Yhteinen tavoite yhdistää 

Nuori Yrittäjyys ry:n yrittäjyyskasvatus on pitkälti monitasoista ja aktiivista yhteistyötä eri järjestöjen ja oppilaitosten kesken. 

– Yhteinen tavoitteemme on hälventää yrittäjyyteen liittyvää stigmaa ja pelkoja. Esimerkiksi yrityksen perustaminen ei ole vaikeaa, mutta toiminnan pyörittäminen vaatii taitoja. Näitä taitoja haluamme nuorille opettaa, Carp sanoo.
 
– Yrittäjyys mielletään usein myös yksinäiseksi ja raskaaksi puurtamiseksi. Tänä päivänä yrittäjille ja myös yksinyrittäjille on tarjolla paljon erityyppisiä kaupungin ja yrittäjäjärjestöjen tarjoamia yhteistyöverkostoja, palveluja ja vertaistukea.

Pari vuotta järjestön paikallisyksikköä Jyväskylässä luotsannut Carp on itse taustaltaan sekä varhaiskasvatuksen opettaja että kokenut yrittäjä. Hän uskoo, että Nuori Yrittäjyys ry:llä voisi olla luontainen rooli sivistystoimen – eli käytännössä koulujen ja päiväkotien – sekä toisen ja korkea-asteen oppilaitosten, yrittäjyyttä tukevan elinkeinoyksikön ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyön tiivistäjänä.

Sanna-Carp-nuori yrittajyys
Nuori Yrittäjyys ry:n aluepäällikkö Sanna Carp.

Hän muistuttaa, että aina yhteistyössä ei ole kyse isoista rahallisista investoinneista.
– Olisi tärkeää tunnistaa entistä tarkemmin, miten ja missä kohtaa voisimme tukea parhaalla mahdollisella tavalla nuoria, jotka haluaisivat kokeilla yrittäjyyttä. Voisimme esimerkiksi perustaa yhteistyössä kesäyrittäjyysohjelman, missä nuoret työllistäisivät itse itsensä kesän ajaksi, Carp ehdottaa.

– Entistä suunnitelmallisemmalla yhteistyöllä kylvämme tulevaisuuden viljaa – kasvatamme nuoria, joilla on hyvät valmiudet työelämään, vankat oman talouden hallintataidot ja halutessaan kyvykkyys sekä taito yrityksen perustamiseen, Carp sanoo.

Yrittäjyyskokeilut usein käänteentekeviä kokemuksia

Paitsi että nuoret saavat yrittäjyyskokeilusta konkreettista oppia ja kokemusta, yrittäjyyttä arvostetaan myös työnhaussa.
– Olen kuullut useampia tarinoita Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa olleilta nuorilta, miten kokemuksella on voinut olla käänteentekevä vaikutus opiskelupaikan tai kesätyöpaikan saamisessa, Carp kertoo. 

– Tämän päivän nuoret ovat heitä, jotka pyörittävät yhteiskuntaamme 20–30 vuoden kuluttua. Me voimme tukea heitä siinä, että he omalla innovatiivisuudellaan, rohkeudellaan ja minäpystyvyydellään pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin ja ylläpitämään sitä yhteiskuntaa missä me silloin elämme. 

Tästä huolimatta Carp korostaa, että vaikka onnistuneella ja pitkäkestoisella yrittäjyyskasvatuksella parhaimmillaan saadaan aikaan itsensä kannattavia yrityksiä, uusia työpaikkoja tai jopa kansainvälisiä menestystarinoita, niin tärkeintä ehkä kuitenkin on yksilön – nuoren – kasvun tukemisessa.

– Parhaimmillaan yrittäjyyskasvatus kertoo sitä tarinaa, missä nuori löytää oman juttunsa ja paikkansa yhteiskunnassa, hän tähdentää.


Oletko kiinnostunut Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnasta? Ota yhteyttä Sanna Carpiin

 

Teksti: Annukka Ollitervo
Kuvat: Nuori Yrittäjyys ry

Tutustu muihin artikkeleihin