Siirry suoraan sisältöön

Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailun voitti ehdotus ”Rantakivet”

Pihanäkymä korttelin sisäpihalta
Pihanäkymä korttelin sisäpihalta

1642147163-Maantasonkymkuvapiha-alueilta-RANTAKIVET_Maantasonakymakuva-pihaltaKankaalla järjestettiin viime syksyn ja talven aikana yleinen arkkitehtuurikilpailu Kankaan alueen pohjoisosan asuinalueen suunnitelmasta. Kilpailuun saatiin arvosteltavaksi 25 ehdotusta. Palkintolautakunta arvioi, että ehdotukset olivat pääosin huolellisesti tutkittuja ja uuden alueen yhteisöllisen, lämminhenkisen ja jalankulkupainotteisen alueen tavoitteet oli hyvin sisäistetty. Ehdotusten joukosta löytyi useita töitä, joissa selkeä kokonaisote oli näkyvissä työn kaikilla tasoilla ja, joista välittyi visio viihtyisästä, virikkeellisestä ja kestävästä kaupunkirakenteesta.

Parhaiten kilpailun tavoitteet täyttäväksi arvioitiin ehdotus ”Rantakivet”, jossa raikas suunnitelma luo uudenlaista kaupunkiympäristöä Kankaalle. Kaksi epäsäännöllisen muotoista umpikorttelia on sovitettu lähiympäristöön onnistuneesti ja kortteleiden polveileva massoittelu muodostaa monipuolisia ulkotiloja. Kokonaisuutena korttelit muodostavat yllättävän ja uudenlaisen, mutta samalla luontevan jatkeen Kankaan olemassa olevalle korttelirakenteelle.

Työssä on esitetty sekä kaupunkikuvallisesti että toiminnallisesti perusteltu ratkaisu, jossa jalustan päällä on kappalemaisia taloja. Rakentaminen on näin saatu liittymään suurmaisemaan hienolla tavalla hyödyntäen matalampia rakennuksia jalustoina. Korttelit liittyvät viheralueisiin onnistuneesti. Kankaanpuiston ja Tourujoen liitoskohta on avara ja ratkaisu tuo Kankaalle lisää kaivattua vehreää oleskelutilaa. Kortteleiden julkisivuarkkitehtuuri on rauhallinen ja hyvin hallittu. Ratkaisu luo selkeän yhteyden sekä Kankaan olemassa olevaan tiiliarkkitehtuuriin että Valkoisen talon pelkistettyyn julkisivuilmeeseen.

Voittaneen ehdotuksen tekijäksi paljastui Arkkitehtitoimisto OPUS Oy:n ja Simon Mahringerin työryhmä, johon kuuluivat Matias Kotilainen, Simon Mahringer, Tuomas Martinsaari, Paul Thynell sekä avustajat Fanni Kangasniemi ja Heljä Nieminen.

- Kankaan Suvannon arkkitehtuurikilpailu oli erittäin kiinnostava prosessi. Koemme erittäin arvostettavaksi Kankaan aluekokonaisuuden rakentumisen avointen arkkitehtuurikilpailuiden pohjalta, mikä antaa hyvät edellytykset viihtyisän, mielenkiintoisen ja korkeatasoisen kaupunginosan toteutumiselle. Näimme kilpailutehtävään useita potentiaalisia ratkaisuita ja päädyimme tutkimaan useampaa ehdotusta kilpailuun. Ensimmäisellä sijalla palkitussa ehdotuksessamme kaupunkirakenteellinen lähtökohta oli selkeän urbaani. Koimme itse varsin onnistuneeksi suunnitelmassa esitetyn ulkotilojen julkisuusasteen kirjon; julkisesta puistotilasta puolijulkisten korttelipihojen kautta puoliyksityisille kattopuutarhoille ja yksityisille parvekkeille. Olemme hyvin kiinnostuneita jatkamaan kilpailussa esitettyjen ratkaisujen kehittämistä yhteistyössä Jyväskylän kaupungin ja Kankaan kehitysyhtiön kanssa, voittaneen työryhmän jäsen Tuomas Martinsaari kertoo.

Toiselle sijalle palkintolautakunta asetti ehdotuksen ”Nila”, jonka oli laatinut OOPEAA Office for Peripheral Architecture ja tmi Otto Samuli Heinonen.

Kolmannelle palkintosijalle ylsi ”Jatkumo”, jonka tekijät olivat KUMP Arkkitehdit ja Annina Ruuhilahti.

- Omaleimainen ja korkealaatuinen arkkitehtuuri on osa Kankaan identiteettiä. Arkkitehtuurikilpailut ovat tärkeä osa Kankaan suunnittelua, joiden avulla alueelle saadaan tuoreita ratkaisuja, kommentoi Kankaan projektipäällikkö Kaisa Hirvaskoski-Leinonen.

- Ensimmäistä kertaa Jyväskylässä yleisessä arkkitehtuurikilpailussa oli käytössä vain digitaalinen palautus, ja siitä saatiin positiivinen kokemus. Kilpailun ideoita ja ratkaisuja tarkentaen aloitetaan laatimaan alueen asemakaavaa, kertoo Jyväskylän kaupungin kaavoitusarkkitehti Virva Hannula.

Kilpailuehdotukset olivat kilpailuajan päättymisen jälkeen nähtävillä verkkogalleriassa, ja niistä pyydettiin palautetta sähköisen kyselyn kautta helmikuun alussa. Kyselyyn saatiin 100 vastausta, ja niissä annettu palaute välitettiin tiedoksi palkintolautakunnalle.

Kilpailuaineisto löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Arvostelupöytäkirja on luettavissa täällä

Voittajaehdotuksen havainnekuvat ladattavissa täältä: http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kangas/suvanto/voittotyon_kuvat.zip 

Lisätietoja:
Virva Hannula, kaavoitusarkkitehti, Jyväskylän kaupunki p. 050 312 5286, virva.hannula@jyvaskyla.fi
Kaisa Hirvaskoski-Leinonen, projektipäällikkö, Jyväskylän Kangas, Jyväskylän kaupunki p. 046 920 0971, kaisa.hirvaskoski-leinonen@jyvaskyla.fi

Kankaan Suvannon yleisen arkkitehtuurikilpailun tehtävänä oli suunnitella laadukas ja viihtyisä Kankaan Suvannon asuinalue Tourujoen rannalle kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen paperitehtaan pohjoispuolelle. Kilpailun tavoitteena oli löytää 450-550 asukkaan alueelle suunnitelma ja sen järjesti Jyväskylän kaupunki yhteistyössä Kankaan kehitysyhtiön kanssa. Kehitysyhtiön osakkaita ovat Skanska Talonrakennus Oy, YIT Suomi Oy ja Jyväs-Parkki Oy. Kilpailu toteutettiin yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARKin kanssa. Kilpailu alkoi 15.10.2021 ja päättyi 14.1.2022.

 

Tutustu muihin artikkeleihin