Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän WellLake jatkoon Eu:n digitaaliseksi innovaatiohubiksi

Jyväskylän WellLake jatkoon Eu:n digitaaliseksi innovaatiohubiksi

Close up of businessman holding digital image of brain in palmTyö- ja elinkeinoministeriö on valinnut Suomesta kahdeksan hakijaa jatkoon eurooppalaisten digitaalisten innovaatiohubien (EDIH) valintaprosessissa. Hubien tehtävänä on tukea yrityksiä ja julkista sektoria digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Business Jyväskylän valmistelema ja koordinoima WellLake EDIH on yksi valtakunnallisesta seulasta jatkoon päässeistä ehdokkaista.

WellLake EDIH valmistelu keskittyy digitaalisten innovaatioiden tukemiseen terveyden edistämisen, urheilun ja hyvinvoinnin liiketoiminnan toimialoilla. Tavoitteena on myös tukea ja vauhdittaa toimialojen digitaalista muutosta ja digitaitojen kehittymistä. Liikunta- ja hyvinvointipalvelualan sekä terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yritykset ovat maailman nopeimmin kasvavia, ja terveydenhoitoon liittyvät kustannukset ovat suurimpia julkisen sektorin kustannuksia. Näillä toimialoilla on akuuttia tarvetta joustaville ja turvallisille digitaalisille ratkaisuille, kuten esimerkiksi nykyinen COVID-19-kriisi on osoittanut.

- Terveyttä ja hyvinvointia tulee lähestyä kokonaisvaltaisesti eli kliinisen näkökulman lisäksi myös fyysisen aktiivisuuden, ennaltaehkäisyn ja kuntoutuksen näkökulmista, jotta terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta voidaan keventää. Toteutuessaan, valmisteilla oleva WellLake innovaatiohubi, voi tarjota globaalisti suuntautuneen verkostonsa kanssa organisaatioille laadukkaita palveluja, jotka tukevat digitaalisten innovaatioiden synnyttämistä ja innovaatiovalmiuksia sekä tutkimus- ja kehitystoimintaa alueellisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla, sanoo Jyväskylän kaupungin elinkeinojohtaja Anne Sandelin.

Suomen ehdokkaat eurooppalaisiksi digitaalisiksi innovaatiohubeiksi:

  • WellLake EDIH (Business Jyväskylä/Jyväskylän kaupunki)
  • FAIR – Finnish AI Region (vastuutaho Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy)
  • SIX Manufacturing EDIH (Tuotekehitys Oy Tamlink)
  • Location Innovation Hub (LIH) (Maanmittauslaitos / Paikkatietokeskus FGI)
  • 5STAR eCorridors (DIMECC Oy)
  • HealthHub Finland (Turku Science Park Oy)
  • Robocoast EDIH Consortium (Prizztech Oy)
  • Arctic-EDIH (Oulun yliopisto)

Nyt valitut ehdokkaat pääsevät osallistumaan rajattuun eurooppalaiseen hakuun, jossa Euroopan komissio valitsee digitaaliset innovaatiohubit. Hubien toiminnan on oltava voittoa tavoittelematonta. Ehdokkailla on mahdollisuus kehittää edelleen hakemuksiaan ja tarvitsemaansa yhteistyötä.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiohubit (European Digital Innovation Hubs, EDIH) eli digitaali-innovaatiokeskittymät ovat osa EU:n uutta Digitaalinen Eurooppa -ohjelmaa. Ne toimivat digi-investointeja sekä erityisesti pk-yritysten digitalisaatiota vauhdittavina palvelukeskuksina.

Ehdokkaista valitaan hubit EU:n kattavaan verkostoon

Jäsenvaltioiden tuli valita ehdokkaansa innovaatiohubeiksi avoimella menettelyllä. Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti 18.11.2020–15.1.2021 avoimen haun, johon tuli kymmenen hakemusta. Ehdokkaat arvioi riippumaton kahdeksanhenkinen arviointiraati, jonka jäsenillä on monipuolista osaamista elinkeinoelämän uudistumisesta, digitalisaatiosta, innovaatiotoiminnasta ja tieteestä. Hakemukset asetettiin järjestykseen raadin pisteytysten perusteella, minkä jälkeen ministeriö päätti jatkoon menevien ehdokkaiden lukumäärän.

– Valituissa eri toimijoiden yhteistyöhankkeissa tehdään työtä sen eteen, että digitalisaatiosta saadaan irti nykyistä enemmän kestävää kasvua. Eurooppalainen verkosto tukee parempien digitalisaatiopalveluiden kehittämistä, ja suomalaisilla on tähän työhön paljon annettavaa. Monipuolinen ja kyvykäs ehdokasjoukko takaa, että Suomesta voidaan eri tilanteissa valita riittävästi maantieteellisesti, teknologisesti ja sovellusalueiltaan sopivia ja laadukkaita hubeja osaksi EU:n laajuista verkostoa, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Tämänhetkisten tietojen mukaan EU-haku avataan maaliskuussa, se on avoinna vähintään kymmenen viikkoa, ja tulokset ovat selvillä viimeisellä vuosineljänneksellä.

Suomen hubien lukumäärä on enintään neljä. EU:n kattavan, jopa noin 200 hubin verkoston luomiseksi EU-rahoitus on jaoteltu jäsenvaltioittain. Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta on suunniteltu varattavan noin 14,8 miljoonaa euroa Suomen hubien rahoitukseen vuosina 2021–2027. Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa valmisteluja hubien kansalliseksi rahoittamiseksi ja tukemiseksi osana liiketoiminnan digitalisaation vauhdittamisen Tekoäly 4.0 -ohjelmaa.

TEM käynnistää keväällä sekä tulevia EDIH:ejä että muita digitaalisia innovaatiohubeja ja vastaavia toimijoita tukevan ja koordinoivan toiminnan valmistelun.

Lisätiedot:

Jyväskylän kaupunki
elinkeinojohtaja Anne Sandelin, p. 040 581 9958
projektipäällikkö, digitaaliset alustat, ekosysteemit ja smart city -ratkaisut Mika Kataikko, p. 050 526 8622
EU-asiantuntija Iiris Asunmaa, p. 050 472 4253

Työ- ja elinkeinoministeriö
elinkeinoministerin erityisavustaja Jenny Hasu, p. 029 504 7213
erityisasiantuntija Lasse Laitinen, TEM, p. 029 504 7162
kehittämispäällikkö Petri Räsänen, TEM, p. 029 504 7287

Tutustu muihin artikkeleihin