Siirry suoraan sisältöön

Jyväskylän elinvoimalupaus

Jyväskylän elinvoimalupaus

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän Yrittäjät, Jyvässeudun Yrittäjät sekä Korpilahden Yrittäjät allekirjoittavat yhdessä tällä sopimuksella elinvoimalupauksen kolmen vuoden ajalle (2024–2026). Elinvoimalupauksella kunta ja paikalliset yhdistykset sitoutuvat yhdessä edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä ja vahvistamaan Jyväskylän elinvoimaisuutta.

Yhdessä varmistamme, että Jyväskylän veto- ja pitovoima sekä yrittäjyyden edellytykset vahvistuvat. Olemme sopineet yhteisistä painopistealueista, joihin panostamme. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla pyrimme käytännössä parantamaan yritysten toimintaedellytyksiä ja siten vahvistamaan kunnan elinvoimaisuutta. Painopisteiden etenemistä seurataan vuosittaisissa tapaamisissa, joissa kunnan edustajat ja yrittäjäyhdistykset kohtaavat.

Vuoropuhelu, viestintä ja asiantuntemuksen jakaminen:

 • Tiedonjakaminen: Tarjoamme ajantasaista tietoa yrittäjiltä kaupungille ja kaupungin toiminnasta yrittäjille. Yhteinen päämäärämme on luoda innostava, avoin ja ennustettava toimintaympäristö.
 • Asiantuntijuus hyötykäyttöön: Kaupungin päätöksenteossa hyödynnetään yrittäjäyhdistysten asiantuntemusta, erityisesti päätöksissä, jotka vaikuttavat yritystoimintaan ja elinkeinoelämän toimintaympäristöön.
 • Palautteen kerääminen: Pyrimme luomaan ilmapiirin, jossa yrittäjäkenttä voi jakaa ajankohtaisia kuulumisiaan ja antaa palautetta avoimesti.
 • Luottamuksen vahvistaminen: Säännöllisillä tapaamisilla vahvistamme keskinäistä luottamusta ja parannamme vuorovaikutusta.
 • Yhteinen viestintä: Nostamme viestinnässämme Jyväskylän ja Keski-Suomen vahvuuksia ja vetovoimatekijöitä. Teemme kannanottoja kasvun puolesta ja vahvistamme Jyväskylän mainetta. Viestinnällä tuetaan sekä kaupungin että yrittäjien elinvoiman lisäämistä.
 • Yritysvaikutusten arviointi: Jatkamme yritysvaikutusten arviointi -prosessia (YRVA) maankäytön suunnittelussa. Yrittäjäyhdistysten YRVA-ryhmä antaa kannanottonsa ja näkemyksensä yritysvaikutuksista kaavoitusohjelmaan ja asemakaavoihin.
Hankinnat: Hankintafoorumi toimii Jyväskylän kaupungin ja alueen yritysten keskustelu- ja tiedonvaihtokanavana kaupungin hankinta-asioissa. Hankintafoorumi tuo kehitysehdotuksia hankintaprosessin parantamiseksi ja lisää tiedonkulkua kaupungin ja yritysten välillä.

Kasvun vauhdittaminen ja kaupungin vastuullinen elinvoima

 • Yrittäjyyden edistäminen: Kannustamme yhdessä yrittäjyyteen, tuomme esiin yrittäjyystarinoita ja tarjoamme tukea aloitteleville yrittäjille.
 • Elinkeinopolitiikan vahvistaminen: Vahvistamme yhdessä elinkeinopolitiikan roolia päätöksenteossa.
 • Starttirahoitus: Teemme starttirahoitusprosessista selkeän ja mutkattoman.
 • Yrittäjyystarinoiden jakaminen: Tuomme esille yrittäjyystarinoita kaupungin kanavissa sekä yrittäjäyhdistysten verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
 • Tutkimustiedon hyödyntäminen: Hyödynnämme Kuntabarometriä ja muita tutkimuksia yhteisen analyysin ja kehittämistoimenpiteiden pohjana.
Vuoropuhelu kuntapäättäjien kanssa: Sparraamme puolivuosittain kaupunginvaltuuston kanssa kehittääksemme päätöksenteon yrityslähtöisyyttä.

Yhteiset tapaamiset ja tapahtumat:

 • Kaupunginjohtajan tapaamiset: joka toinen kuukausi
 • Yrittäjäaamiaiset: kaupungin elinkeinopalveluiden henkilökunta tuo mukanaan myös muuta kaupungin henkilökuntaa tutustumaan yrittäjiin
 • Samassa veneessä -tapahtuma syksyllä
 • PK-yrittäjien vastaanotto: Alvari-tunnustus ja yrittäjäjärjestöjen Yrittäjyyden edistäjä -tunnustus keväällä

Kuntabarometrin tavoitteet 2024–2026

 • Kuntabarometrin vastaajamäärän kasvu: Tavoitteena lisätä tutkimuksen vastaajamäärää 131:stä (vuonna 2022) yli 160 vastaajaan.
 • Kuntabarometri 2022, kohta “infrastruktuuri”: Lupahakemusten käsittelyn sujuvoittaminen kunnassa. Vuoden 2022 tulos -0,6 paranee positiiviseksi tai vastaamaan alueen keskitasoa.
 • Kuntabarometri 2022, kohta “kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys”: Kunnan päätöksenteko on yritysten kannalta tehokasta. Vuoden 2022 tulos -0,45 tulee kohota positiiviseksi, tai on vähintään alueen keskitasoa.
 • Kuntabarometrin kokonaissijoitus 2022: arvosanojen k.a. 2,90, arvosanan tavoitteena on vähintään Keski-Suomen keskitasoa ja sijoituksena yli 50 000 asukkaan kaupunkien viiden parhaan joukossa.

Jyväskylän kaupunginhallitus sopi 30.10.2023 elinvoimalupauksen Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän yrittäjien, Jyvässeudun yrittäjien sekä Korpilahden yrittäjien kesken vuosille 2024–2026. Elinvoimalupausta ovat valmistelleet kaupungin alueella toimivat yrittäjäyhdistykset Jyväskylän yrittäjät, Jyvässeudun yrittäjät ja Korpilahden yrittäjät. Jyväskylän kaupungin osalta valmistelutyöhön ovat osallistuneet edustajat markkinoinnista ja viestinnästä, elinkeino- ja työllisyyspalveluista sekä kaupunkirakennepalveluista. Sopimus tukee Keski-Suomessa aiemmin koko maakuntaa koskeva Keski-Suomen elinvoimalupausta, jonka allekirjoittajina ovat Gradia, JAMK, Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Ely-keskus, Keski-Suomen kansanedustajat, Keski-Suomen kauppakamari, KeskiSuomen liitto, Keski-Suomen Yrittäjät, MTK Keski-Suomi sekä Poke.

Tutustu muihin artikkeleihin